Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen:
Kommunalekonomin klart förbättrad

Finansministeriet
21.9.2017 19.00
Pressmeddelande

Kommunernas ekonomiska läge har enligt kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som höll ett tal vid riksdagen under remissdebatten om budgeten för 2018, förbättrats avsevärt under denna regeringsperiod, vilket även illustreras av att ökningen av kommunernas lånestock avtagit.

Kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag var år 2016 positivt med ca 3,4 miljarder euro, vilket är det bästa resultatet under hela 2000-talet. Räkenskapsperiodens resultat var positivt med över 1 miljard euro, och höjningarna av kommunalskatterna har minskat klart. Kommunernas skuldsatthet fortsatte emellertid på grund av den höga investeringsnivån, dock i långsammare takt än under tidigare år. Vehviläinen betonade att den positiva utvecklingen är en följd av flera stabiliserande åtgärder.

”Kommunernas egna omkostnader ökade i fjol med endast 0,5 procent, vilket visar hur kommunerna förstärkt sin ekonomi genom egna åtgärder. Staten har å andra sidan heller inte ökat kommunernas börda”, konstaterar minister Vehviläinen.

Läget för kommunalekonomin förbättras ytterligare år 2017, framför allt tack vare sänkningen av personaluppgifterna till följd av konkurrenskraftsavtalet samt de ökande samfundsskatte- och fastighetsskatteintäkterna. Kommunernas lånestock beräknas också börja minska under innevarande år. Vehviläinen är dock oroad över de stora ekonomiska skillnaderna på kommunfältet, även om den övergripande bilden är historiskt positiv. Kommunernas återhållsamma kostnadsutveckling spelar å andra sidan en avgörande roll för att den ekonomiska utvecklingen ska vara positiv i olika delar av landet även i fortsättningen.

Kommunernas återhållsamma omkostnadsutveckling leder också till att den årliga justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna enligt finansministeriet för första gången kommer att vara negativ för kommunernas del. Statsandelarna minskar år 2018 sammanlagt med 117 miljoner euro, budgeten är således 130 miljoner euro negativ för kommunernas del.

Ytterligare information

Matias Hilden, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 050 911 9947, [email protected]

Anu Vehviläinen Beskattning Ekonomiska utsikter Förvaltningspolitiken Kommunärenden alueuudistus-arkisto