Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinen träffade Tunisiens kommunminister

Finansministeriet
9.6.2017 14.00
Nyhet

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen träffade Tunisiens miljö- och kommunminister Riadh Mouakhar som besökte Finland. Mouakhar var särskilt intresserad av det finska valsystemet och av landskapsreformen som medför omfattande förändringar i förvaltningen och handlingssätten.

Förändringen inom kommunernas uppgiftsfält och principerna för reformer som påverkar personalen är aktuella helheter i båda länderna. Det fanns många gemensamma drag i diskussionen.

Vehviläinen berättade om vårens kommunalval och om beredningen av det kommande landskapsvalet. För landskapsreformens del presenterade man förutom målsättningarna även arbetsfördelningen mellan olika förvaltningsnivåer samt principerna för finansieringen och personalöverföringarna. 

Mouakhar berättade att Tunisien också genomför förvaltningsreformer. Den nya grundlagen antogs 2014. Nu är målet att förstärka kommunalförvaltningen genom lagar och personalöverföringar. I Tunisien har man fäst särskild uppmärksamhet vid kvinnornas ställning och lagstiftningen som gäller kvinnokvoter är rentav striktare än i Finland till exempel när det gäller kandidatuppställningen. Kvinnorna har blivit en klar majoritet i gymnasierna och universiteten.


Ytterligare information:

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, tfn  029 5530 281, markku.mollari(at)vm.fi