Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklingen av ramsystemet för valperioden 2019–2023

Finansministeriet
26.4.2019 12.13 | Publicerad på svenska 15.5.2019 kl. 13.26
Pressmeddelande

Finansministeriet har berett en rapport om utvecklingen av ramsystemet för statsfinanserna som gäller valperioden 2019–2023. Rapporten publicerades den 26 april.

Ramsystemet för statsfinanserna har varit ett verktyg för det finanspolitiska beslutsfattandet sedan 2003. Erfarenheterna av systemet har varit positiva. Ramsystemet är inte lagstadgat, utan beslut om reglerna för systemet och ramnivån fattas i regeringsprogrammet och i valperiodens första plan för de offentliga finanserna. Systemet är ett centralt verktyg för regeringens finanspolitik i praktiken. Att regeln för utgiftsramen bör följas har haft politiskt stöd såväl i regeringen som i riksdagen.

De centrala elementen i det nuvarande ramsystemet är ett bindande utgiftstak för hela valperioden samt indelning i utgifter som omfattas av ramen och utgifter som står utanför ramen. Ramen omfattar cirka 80 procent av utgifterna i statsbudgeten. Den största utgiftsposten utanför ramen är de konjunkturrelaterade utgifterna, dvs. i huvudsak utgifter i samband med hanteringen av arbetslösheten. Det är motiverat att de konjunkturrelaterade utgifterna står utanför ramen så att de kan fluktuera och ha en konjunkturdämpande effekt. Mellan valperioderna har systemets funktion av hävd utvärderats i arbetsgrupper. Helheten har utvecklats bl.a. i syfte att öka den finanspolitiskt motiverade flexibiliteten och precisera vilka utgifter som ska ingå i respektive stå utanför ramen. Ramsystemets centrala element har emellertid kvarstått oförändrade. År 2019 har bedömningen av behovet att utveckla systemet utarbetats vid finansministeriets budgetavdelning som ett internt tjänsteuppdrag. Den översikten som presenteras i rapporten Utvecklingen av ramsystemet för valperioden 2019–2023 är inte fullständig. Det rekommenderas därför att den läses jämsides med de mer omfattande arbetsgruppsrapporterna från 2007 och 2011.

Rapporten innehåller ett förslag till regeringsprogramtext. Förslaget avviker från regeln för utgiftsramen i programmet för statsminister Sipiläs regering bl.a. när det gäller definitionen av utgifter för finansiella investeringar och regeln för användning av inkomster från försäljning av aktier. Dessutom föreslås det att Statens bostadsfonds och Gårdsbrukets utvecklingsfonds utgifter tas in i ramsystemet.

Ramsystemet för valperioden 2019–2023

Ytterligare information:

Jonna Berghäll, budgetråd, tfn 02955 30349, jonna.berghall(at)vm.fi