Hyppää sisältöön
Media

Nuoret juristit -ohjelma antaa lähtölaukauksen virkamiesuralle valtiovarainministeriössä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2019 8.37
Tiedote
Anni Salo ja Sara Saarela.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Nuoret juristit -ohjelman, jonka tarkoituksena on antaa lähtölaukaus lakimiehen uralle ministeriössä. Ohjelmalla vastataan tulevina vuosina kiihtyvään eläköitymishaasteeseen, sillä eläkkeelle jääminen on merkittävin syy ministeriön virkakunnan vaihtumiseen.

Valtiovarainministeriössä aloittaa syys-lokakuun aikana 10 avustavaa lakimiestä. Heistä seitsemän on tullut valituksi Nuoret juristit -ohjelmaan ja kolme muihin tehtäviin, esimerkiksi EU-puheenjohtajuuskauteen liittyen.

Nuoret juristit -ohjelman tavoitteena on johdattaa uransa vielä alussa olevat juristit lakimiehen tehtäviin valtioneuvostossa. Ohjelma kestää vuoden ja sen aikana avustavat lakimiehet pääsevät työskentelemään monipuolisten juridisten kysymysten parissa. Avustavia lakimiehiä on rekrytoitu niin talous- kuin hallintopolitiikankin osastoille: heidän tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi kansainvälisiä tehtäviä ja lainvalmistelua rahoitusmarkkinaosastolla sekä vero-osastolla, valtion talousarvioon liittyviä tehtäviä budjettiosastolla, uuden sote-uudistuksen valmistelua kunta- ja aluehallinto-osastolla sekä virkamiesoikeudellisia ja omistajaohjaukseen liittyviä tehtäviä valtionhallinnon kehittämisosastolla.

”Tällä hetkellä työikäisen väestön määrä sekä supistuu että harmaantuu Suomessa muuta Eurooppaa nopeammin. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle tulevina vuosina virkakunnan harmaantuminen tulee näkymään myös meillä valtiovarainministeriössä”, toteaa valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki.

Osaamispääoman poistumiseen on pystyttävä varautumaan siirtämällä osaamista eteenpäin työssäoppimisen kautta.

”Ministeriön virkakunta vaihtuu erityisesti eläköitymisen myötä. Oikeustieteen maisteri on valtiovarainministeriön virkamiesten yleisin tutkintonimike. Meillä onkin siksi suuri tarve saada osaavia ja motivoituneita lakimiehiä tulevaisuuden virkamiehiksi”, Hetemäki jatkaa.

Merkityksellinen asiantuntijatyö yhteiskunnan näköalapaikalla kiinnostaa

Valtiovarainministeriössä työskentelee noin 360 henkilöä. Suuri osa henkilöstöstä toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Tavoitteena on koota ministeriöön paras asiantuntemus ihmisistä, joita yhdistää halu kehittyä, kyky luoda uutta sekä tahto menestyä tulevaisuuden haasteissa. Ohjelmaan hakeneiden suuri määrä ja korkea taso kertovat siitä, että merkityksellinen asiantuntijatyö yhteiskunnan näköalapaikalla kiinnostaa.

Avustavat lakimiehet Anni Salo budjettiosastolta ja Sara Saarela valtionhallinnon kehittämisosastolta hakivat mukaan Nuoret juristit-ohjelmaan, koska he haluavat perehtyä tarkemmin lainvalmistelutyöhön, tutustua ministeriömaailman ja toimia haastavissa, mutta samalla myös mielenkiintoisissa työtehtävissä.

”Koen, että pääsen tekemään valtiovarainministeriössä merkityksellistä työtä. Omat työtehtäväni tulevat liittymään finanssipolitiikan valmisteluun liittyviin monipuolisiin juridisiin tehtäviin. Valtiovarainministeriö vaikuttaa olevan tulvillaan rautaisia ammattilaisia. Uskon, että tulen oppimaan vuoden aikana hurjasti ja kehittämään ammattitaitoani tässä osaavassa työyhteisössä”, Salo kertoo.

”Työtehtäväni liittyvät valtion yhteisten konsernipalveluiden kehittämiseen liittyviin säädöshankkeisiin. Ensivaikutelmani on ollut todella positiivinen. Ihmiset ovat innostuneita työstään ja uutena työntekijänä olen tuntenut oloni hyvin tervetulleeksi”, Saarela toteaa.

Lisätietoja:

Henkilöstöpäällikkö Selena Savo, puh. 02955 30253, selena.savo(at)vm.fi
Henkilöstöasiantuntija Suvi Neuvonen, puh. 02955 30176, suvi.neuvonen(at)vm.fi

Ministeriö Valtio työnantajana