Ministeriön osastopäällikön virkaa haki 16 henkilöä

Valtiovarainministeriö 4.3.2020 9.39
Tiedote

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosaston osastopäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 16 hakemusta. Virka täytetään 1. elokuuta alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Osastopäällikön määräaikaista virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

 • Mika Helenius
 • Riku Jylhänkangas
 • Tony Kilponen
 • Piotr Lehtonen
 • Jussi Luomajärvi
 • Caj Lövegren
 • Minna Mattila
 • Asko Mäkinen
 • Maria Nikkilä
 • Anu Nousiainen
 • Mari Näätsaari
 • Ira Rehn
 • Juha Sarkio
 • Juha Savela
 • Teemu Simola
 • Pertti Widén.

Osastopäällikkö vastaa valtionhallinnon kehittämisosaston johtamisesta. Osasto vastaa valtionhallinnon kehittämisestä, henkilöstövoimavarojen johtamisesta sekä hallintopolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta. Osasto kehittää valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä ja rakenteita sekä edistää valtion yhteisten toimintatapojen käyttöönottoa. Osasto tukee valtion virastoja johtamisen ja henkilöstön kehittämisessä, valmistelee valtion virkamies- ja virkaehtolainsäädännön sekä edistää valtion kilpailukykyä työnantajana. Osastolla valmistellaan lisäksi valtion hankintatoimen ohjaukseen ja valtion kiinteistövarallisuuteen liittyviä asioita.

Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

Tiedotetta päivitetty 4.3. klo 11.41. Tiedotteeseen korjattu hakijan nimessä ollut kirjoitusvirhe.