Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finansminister Kalliomäki till Världsbankens och Internationella valutafondens vårmöte i Washington

Valtiovarainministeriö 21.4.2004 7.18
Pressmeddelande 52/2004

Finansminister Antti Kalliomäki deltar i Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) gemensamma vårmöte som hålls i Washington, Förenta Staterna, 24-25.4.2004. I anslutning till vårmötet ordnas även sammanträden för internationella finansiella kommittén, som drar upp riktlinjerna för Internationella valutafonden, samt för Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.

I Washington träffar Kalliomäki dessutom senatorn Lamar Alexander, f.d. guvernör i Tennessee, samt direktören för CATO-institutet, William Niskanen, som bl.a. har varit president Reagans finanspolitiska rådgivare. Det allmänna temat för diskussionerna är EU:s och USA:s gemensamma ansvar för en hållbar ekonomisk utveckling.

Vid den internationella finansiella kommittén (IMFC) diskuteras bl.a. det världsekonomiska läget och utvecklingsutsikterna, uppföljningen av ekonomierna och förebyggandet av ekonomiska kriser, samt valutafondens roll i de fattigaste medlemsländerna. Fast världsekonomin har återhämtat sig under det innevarande året råder det fortfarande osäkerhet om konjunkturuppsvingens uthållighet och kraft. Dessutom utgör lösningen av de ekonomiska obalanserna på ett kontrollerat sätt en utmaning för de finanspolitiska beslutsfattarna.

I den diskussion som gäller IMF:s uppföljning av ekonomierna söks medel för att förebygga kriser bl.a. genom att effektivisera analyseringen av valutakurssystemen. Valutafonden strävar också efter att förbättra genomskinligheten av sina analyser genom att främja publiceringen av uppföljningsrapporterna. I diskussionen om u-länderna dryftas bl.a. IMF:s roll och dess andel i uppnåendet av Millenium Development Goals -målen, och de finansieringsinstrument som behövs för det. Dessutom behandlas IMF:s och Världsbankens samarbete i de fattigaste länderna.

Vid utvecklingskommitténs sammanträde diskuteras bl.a. den Global Monitoring -rapport för 2004 som Världsbanken och IMF utarbetat tillsammans, där verkställigheten av de förbindelser som lagts fram vid utvecklingsfinansieringsmötet i Monterrey 2002 följs upp. Med hjälp av uppföljningsrapporten görs bl.a. en uppskattning om hur industriländerna har lyckats med att skapa en stabil global ekonomisk omgivning, med att öppna de egna marknaderna, samt med att verkställa sina löften om kvantiteten och kvaliteten hos biståndshjälpen.

Utvecklingskommittén behandlar även långsiktigare skuldkontroll i länder med låg inkomstnivå. Temat har tagits upp till diskussion, eftersom man har märkt att flera länder som redan fått skuldlättnader har stora problem att kontrollera sin skuldsättning, även efter en betydande lättnad av skulden. Dessa länder är väldigt utsatta både för interna och externa chocker.

Världsbanksgruppen och IMF informerar om vårmötets program och om tillställningar i anslutning till dem på sina webbsidor, adress: http://www.imf.org/external/spring/2004/index.htm

Ytterligare information:

Finansrådet Tapio Mutikainen, tfn (09) 160 33112, konsultative tjänstemannen Markku Pulli, tfn (09) 160 330 73 och finanssekreteraren Pauli Kariniemi, tfn (09) 160 349 24.