Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Öljylämmityksestä luopuville korotettua kotitalousvähennystä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.8.2021 12.48
Tiedote

Ehdotukset kotitalousvähennyksen korottamisesta öljylämmityksestä luopumisen osalta, vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentamiseksi ja metsävähennyksen rajoittamiseksi metsärahastojen osalta ovat edenneet lausuntokierrokselle.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvistä tuloverotusta koskevista ehdotuksista viimeistään 27. elokuuta. 

Ehdotuksilla viedään eteenpäin pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteita sekä toteutetaan kevään kehysriihen päätöksiä. 

Kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta 

Ehdotuksen mukaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin öljylämmityksestä luopumisen osalta. Enimmäismäärää korotettaisiin 2 250 eurosta 3 500 euroon. Vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotettaisiin työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosentista 25 prosenttiin. Muiden remonttien ja töiden osalta kotitalousvähennys säilyisi ennallaan.

Öljylämmityksestä luopumisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla rakennuskohtainen öljylämmitysjärjestelmä poistetaan ja tilalle korvaavaksi lämmitysjärjestelmäksi asennetaan muu lämmitysjärjestelmä, kuin fossiilisia polttoaineita käyttävä rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä. Kyseessä olisi väliaikainen muutos, joka olisi voimassa vuosina 2022–2027. 

Muutoksen arvioidaan vähentävän verotuloja noin 8 miljoonaa euroa vuositasolla.

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan määräaikaisesti

Ehdotuksen mukaan työsuhdeauton verotusarvoa alennettaisiin 85 eurolla kuukaudessa, jos auton WLTP-menetelmällä mitatut ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden.

Tavoitteena on lisätä ajon aikana vähäpäästöisten autojen osuutta työsuhdeautokannassa. Määräaikainen verotuki olisi voimassa vuosien 2022–2025 verotuksessa. Tuki koskisi autoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen vuonna 2021 tai sen jälkeen.

Muutoksen arvioidaan vähentävän verotuloja neljässä vuodessa yhteensä noin 24 miljoonalla eurolla. 

Metsävähennystä rajoitettaisiin metsärahastojen osalta 

Ehdotuksen mukaan metsävähennystä muutettaisiin siten, että jatkossa yhteismetsillä olisi metsävähennysoikeus vain, jos sen osakaskunnan osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien omistuksessa. 

Muutoksen vaikutukset verotuloihin olisivat vähäiset. 

Lausuntokierros jatkuu 27. elokuuta asti 

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle perjantaina 6. elokuuta. Lausuntoaika päättyy perjantaina 27. elokuuta. Lausuntopyyntö ja -materiaali on julkaistu Hankeikkunassa

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Timo Annala p. 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Antti Sinkman p. 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi (Metsävähennystä koskevan ehdotuksen osalta)