Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Höjt hushållsavdrag för dem som avstår från oljeuppvärmning

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2021 12.48
Pressmeddelande

Lagförslagen om att höja hushållsavdraget för dem som avstår från oljeuppvärmning, sänka beskattningsvärdet för utsläppssnåla tjänstebilar och begränsa skogsavdraget för skogsfonder har skickats på remiss.

Finansministeriet begär utlåtanden om lagförslag som gäller inkomstbeskattningen i budgetpropositionen för 2022 senast den 27 augusti. 

Genom förslagen främjas målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och besluten från ramförhandlingarna genomförs.

Hushållsavdraget höjs för dem som avstår från oljeuppvärmning 

Enligt förslaget ska hushållsavdragets maximibelopp och den avdragbara procentuella andelen av kostnaderna höjas för dem som avstår från oljeuppvärmning. Maximibeloppet höjs från 2 250 euro till 3 500 euro. Den avdragbara procentuella andelen av kostnaderna höjs från 40 procent till 60 procent när det gäller arbete och från 15 procent till 25 procent när det gäller löner. I fråga om andra renoveringar och arbeten förblir hushållsavdraget oförändrat.

Att avstå från oljeuppvärmning avser åtgärder där byggnadsspecifika oljeuppvärmningssystem avlägsnas och ersätts med uppvärmningssystem som inte använder fossila bränslen. Den föreslagna ändringen är tillfällig och gäller 2022–2027. 

Ändringen beräknas minska skatteintäkterna med cirka 8 miljoner euro per år.

Beskattningsvärdet för utsläppssnåla tjänstebilar sänks tillfälligt

Enligt förslaget ska beskattningsvärdet för en tjänstebil sänkas med 85 euro i månaden om koldioxidutsläppen under körning är minst 1 och högst 100 gram per kilometer, uppmätta med WLTP-metoden.

Målet är att öka andelen utsläppssnåla bilar under körning i tjänstebilbeståndet. Det tidsbundna skattestödet gäller vid beskattningen 2022–2025. Stödet gäller bilar som genomgått sin första registrering i Finland efter 2021.

Ändringen beräknas minska skatteintäkterna med totalt ca 24 miljoner euro på fyra år. 

Skogsavdraget begränsas i fråga om skogsfonder

Enligt förslaget ska skogsavdraget ändras så att samfällda skogar i fortsättningen har rätt till skogsavdrag endast om minst hälften av delägarlagets andelar ägs av fysiska personer eller dödsbon. 

Ändringens konsekvenser för skatteintäkterna är små. 

Remissbehandlingen fortsätter till den 27 augusti 

Finansministeriet sände lagutkasten på remiss fredagen den 6 augusti. Remisstiden går ut fredagenden 27 augusti. Begäran om utlåtande och tillhörande material har publicerats i Statsrådets projektportal

Ytterligare information:
Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, [email protected]
Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 02955 30817, [email protected] (i fråga om förslaget till skogsavdrag)