Hyppää sisältöön
Media

Pauli Kariniemi blir avdelningschef för finansmarknadsavdelningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 14.00
Pressmeddelande
Pauli Kariniemi.

Statsrådet har utnämnt ekonomie licentiat Pauli Kariniemi till avdelningschef för finansmarknadsavdelningen vid finansministeriet. Kariniemi har varit verksam i uppdraget sedan november.

”Jag tackar för förtroendet i valet för denna uppgift. Vi genomgår exceptionella tider på grund av pandemin, men också på många andra sätt. På finansmarknaden har det exceptionellt låga ränteläget pågått i flera år. Befolkningsåldrandet, klimatförändringen, digitaliseringen och utvecklandet av EMU medför också många utmaningar i vårt arbete. En av de viktigaste frågorna under de närmaste åren kommer att vara hur vi sist och slutligen lyckas lösgöra oss från återhämtningen. Jag tror inte att någon har något klart svar på det. Men den som är vis förbereder sig på överraskningar. Lyckligtvis har vi vid finansmarknadsavdelningen toppexperter som analyserar dessa policyfrågor och som bereder finansmarknadslagstiftning", berättar Kariniemi.

Kariniemi arbetar för närvarande som avdelningschef för finansmarknadsavdelningen. Han har tidigare arbetat med flera olika uppgifter vid ministeriets finansmarknadsavdelning, såsom chef för enheten för bank och finansiering samt konsultativ tjänsteman. Kariniemi har dessutom arbetat bland annat vid Världsbanken.

Finansministeriets finansmarknadsavdelning skapar spelregler för finansmarknaden och stärker de ramar inom vilka marknaden fungerar. Målet är att medborgarna under alla omständigheter ska kunna lita på att finansmarknaden fungerar stabilt, effektivt och jämlikt. Finansministeriet ansvarar också för att ministeriets nationella och internationella verksamhet i finansieringsfrågor är resultatrik och uppskattad.

Kariniemi utnämndes till avdelningschef för tiden 9.5.2021–31.3.2022.

Ytterligare information:
Toni Tuomainen, regeringssekreterare, tfn 02955 30411, toni.tuomainen(at)vm.fi
Överdirektör Pauli Kariniemi, tfn 02955 30210, pauli.kariniemi(at)vm.fi

Finansmarknaderna Ministeriet Staten som arbetsgivare