Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Puolustuskiinteistöjen ohjausryhmä käsitteli hankkeen etenemistä

PuolustusministeriöValtiovarainministeriö
25.10.2019 12.58
Tiedote

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmän toinen kokous pidettiin 25.10.2019. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa valmisteluhankkeen tilannekatsaus, projektiryhmien kokoonpanoa, henkilöstökyselyn tuloksia ja hankkeen viestintäsuunnitelmaa.

Ohjausryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalojen näkemykset, muodostaa tilannekuva hankkeen eri vaiheista sekä ohjata ja tukea hankkeen suunnittelua ja toimeenpanoa.

Ohjausryhmän kokouksessa käytiin läpi tilannekatsaus valmisteluhankkeen etenemisestä. Keskustelun jälkeen ohjausryhmä päätti yksimielisesti selkeyttää hanketoimiston vastuuta ja toimintamallia suhteessa projektiryhmiin, joita on tällä hetkellä 12 kappaletta. Projektiryhmiin on nimetty 85 asiantuntijaa, jotka edustavat kaikkia hankkeessa mukana olevia tahoja. Hanketoimiston vastuulla on koordinoida ja johtaa projektiryhmien työtä sekä raportoida työn tuloksista ohjausryhmälle.

Hanketoimisto on toteuttanut laajan henkilöstölle suunnatun kyselyn muutostyön tueksi. Verkkokysely oli avoinna 15.-22.10. välisen ajan ja kyselyyn saatiin yli 900 vastausta. Tulosten mukaan useimmat vastaajat suhtautuvat myönteisesti muutossuunnitelmiin. Uuden liikelaitoksen perustaminen nähdään hyvänä mahdollisuutena rakentaa tarkoituksenmukainen uusi organisaatio joka tehostaa toimintaa, parantaa suunnitelmallisuutta ja saavuttaa sitä kautta kustannussäästöjä.

Kustannussäästöjen tavoittelu aiheutti vastaajissa kuitenkin myös huolta henkilövähennyksistä. Ohjausryhmässä todettiin, että hankkeella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä vaan parempia palveluja Puolustusvoimille.

Ohjausryhmä käsitteli ja hyväksyi hankkeelle laaditun viestintäsuunnitelman. Suunnitelmassa korostetaan avoimen ja johdonmukaisen viestinnän merkitystä. Puolustusministeriö ja valtiovarainministeriö vastaavat hankeen ulkoisesta viestinnästä.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö:
Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Puolustusministeriö:
Osastoesiupseeri Vesa Halinen, puh. 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin. Puolustuskiinteistöjen velvoitteista säädetään lailla ja tavoitteena on samalla vähentää toimitilakustannusten nousua. Puolustuskiinteistöjen perustaminen edellyttää huolellista valmistelua ja muutostyössä huomioidaan hyvän työnantajan periaatteet.

Hallintopolitiikka