Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Ulkomailla työskentelevien valtion virkamiesten rokotushaittojen korvaaminen samoin ehdoin kuin kotimaassa työskentelevien

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2021 13.54
Tiedote

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annettua lakia. Matkavahinkona voitaisiin korvata valtion virkamiehelle sekä hänen mukana seuraavalle perheenjäsenelleen covid-19 -epidemian vuoksi annetusta rokotteesta mahdollisesti aiheutuneet haittavaikutukset samoin edellytyksin kuin Suomessa annetusta rokotteesta korvattaisiin lääkevahinkona.

Esitys parantaisi valtion ulkomailla työskentelevän henkilöstön vakuutusturvaa ja yhdenvertaista kohtelua saattamalla ulkomailla työskentelevä valtion henkilöstö Suomessa työskentelevien kanssa samaan asemaan pandemiarokotteesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvattaessa.

Esityksellä on vaikutuksia myös Suomen kriisinhallintatehtäviin 

Lain soveltamisalaa tarkennettaisiin nimenomaisella säännöksellä siten, että lakia sovellettaisiin myös siviili- ja sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä oleviin henkilöihin. Jos Suomi ei pystyisi takaamaan riittävää vakuutusturvaa rokotteiden mahdollisten haittavaikutusten varalta, jouduttaisiin Suomen operatiivinen toiminta kriisinhallinta-alueilla lakkauttamaan. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lain covid-19 -rokotevahinkoa koskevat säännökset olisivat voimassa ensi vuoden loppuun (31.12.2022) saakka. Korvauksia olisi haettava viimeistään 31.12.2022. Korvauksia voitaisiin maksaa rokotevahinkoa koskevien pykälien voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

Lisätietoja
finanssineuvos Tero Meltti, puh. 02955 30770
neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa