Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtion toimitilojen vuokrausperusteita kehittävä työryhmä aloitti työnsä

Valtiovarainministeriö
15.11.2018 15.51
Tiedote
Vuokrausperusteita pohtiva työryhmä ja ohjausryhmä

Valtiovarainministeriön asettama valtion kiinteistöjen ja toimitilojen vuokrausperusteita pohtiva kehittämistyöryhmä edustaa valtionhallinnon erilaisia toimijoita.

Työryhmän tavoitteena on parantaa vuokran määräytymisen ja Senaatin toiminnan läpinäkyvyyttä sekä selvittää mahdollisia valtion vuokrajärjestelmän kehittämistarpeita. Tavoitteena on, että valtion käytössä olevat tilat tukevat virastojen ydintoimintaa. Hankkeella on erillinen ohjausryhmä. Työryhmän työn tuloksena julkaistaan raportti ja toimenpidesuositukset helmikuun loppuun mennessä.

Valtiolla on arvoltaan noin 4,5 miljardin kiinteistöomaisuus, johon kuuluu lähes 10 000 rakennusta. Näistä suojeltuja arvorakennuksia on noin 500. Vuonna 2017 valtiolla oli käytössään erilaisia toimitiloja vajaat 6 miljoonaa neliömetriä, josta noin viidennes on toimistotilaa ja loput erilaisia toiminnan tiloja kuten oikeussaleja, museoita, poliisilaitoksia, laboratorioita ja erilaisia varastoja. Hallinnonaloista eniten tiloja on puolustusvoimien käytössä, jonka osuus on lähes puolet kokonaisneliömäärästä. Senaatti-kiinteistöt huolehtii valtion kiinteistöjen hallinnan lisäksi toimitilojen vuokrauksesta ja toimii valtionhallinnon kumppanina työympäristö- ja toimitila-asioissa. Se tarjoaa palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Työryhmä tarkastelee ja antaa mahdolliset kehittämisehdotuksensa
- pääomavuokran määräytymisestä vuokrajärjestelmässä
- peruskorjauksen ja perusparannuksen määräytymisen mallista ja vastuunjaosta omistajan ja vuokralaisen välillä
- välivuokrauspalkkion määräytymisestä tilanteissa, joissa Senaatti-kiinteistöt edelleen vuokraa kiinteistöjä markkinoilta
- väistötilojen kustannusvastuukysymyksistä erityisesti sisäilmaongelmiin liittyen
- toimitila- ja kiinteistöstrategioiden mahdollisia päivitystarpeista
- virastojen ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyösuhteen rooleista ja tehtävistä, erityisesti valtion toimitilastrategian toimeenpanon mahdollistajina
- muita esille nousevia kysymyksiä, mm. asiakastyytyväisyyden parantamiseen liittyvät kysymykset.

Valtion vuokraperusteiden ja toimintatapojen kehittämisryhmä (Hankeikkuna)
Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi, 6.3.2018 pdf 1,6MB
Valtion kiinteistöt ja toimitilat
Senaatti-kiinteistöt

Lisätietoja:

ylijohtaja Juha Sarkio, ohjausryhmän puheenjohtaja, puh. 02955 30031
neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, työryhmän puheenjohtaja, puh. 02955 30081

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö