Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Öppenhet och förtroende till centrala delar av den offentliga förvaltningen och utvecklandet av den - ta i bruk den nya handlingsplanen

Finansministeriet
24.9.2019 8.26
Pressmeddelande
Öppen förvaltning.

Nationella handlingsplanen för öppen förvaltning 2019-2023 publicerades den 24 september i Kouvola. Planen omfattar hela den offentliga förvaltningen.

Finland deltar i 79 länders partnerskapsprojekt för främjande av öppen förvaltning (Open Government Partnership), och de nationella handlingsplanerna utgör en del av projektet.

Finlands fjärde handlingsplan för öppen förvaltning publicerades i Kouvola den 24 september. Målet med den nya planen är att stöda förstärkandet av förtroendet mellan olika samhälleliga aktörer och att hjälpa säkerställa var och en likvärdiga möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och i utvecklandet av samhället. Finlands nationella planer har publicerats sedan 2013.

Utvecklandet av öppenheten kräver kontinuerligt arbete

Även om Finland toppar internationella jämförelser om öppenhet behövs kontinuerlig utveckling fortfarande. För att förverkligandet av öppenhet, delaktighet och förtroende ska kunna säkerställas bör aktörerna inom förvaltningen kontinuerligt utveckla sina nuvarande rutiner på ett målmedvetet sätt. 

"Finlands styrka är att öppenheten är ett centralt värde som även ingår i lagstiftningen.
Vi bör emellertid värna om öppenheten samt främja och förbättra den kontinuerligt", sade kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero i samband med publiceringen av handlingsplanen för öppen förvaltning i Kouvola.

Open Government Partnership -länderna förbinder sig i sina nationella handlingsplaner till att främja öppenheten på ett ambitiöst sätt. Finlands plan innehåller fyra utfästelser.

  1. Den första är att främja hållbar öppenhet, vilket betyder att man förbinder sig till att förstärka bland annat begripligheten, tydligt myndighetsspråk och klarspråk samt personalens och ledningens utfästelse till främjandet av öppenhet. 
  2. Den andra är att utarbeta en strategi för öppen förvaltning som etableras i kärnan av verksamheten.
  3. Den tredje är att skapa ett öppenhetsregister som gör påverkansarbetet mera transparent.
  4. Den fjärde är öppnandet av öppen data och framför allt gränssnitt samt skapandet av kvalitetskriterier för utnyttjandet av information och utarbetandet av etiska anvisningar för artificiell intelligens.

Handlingsplanen utarbetades genom en öppen process. Under den sista remissrundan lämnade sammanlagt 66 instanser in utlåtanden. Det fyraåriga programmet omfattar åren 2019-2023 och gäller för hela den offentliga sektorn.

Nationella handlingsplanen för öppen förvaltning

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paateros tal (på finska)

Ytterligare information:

Katju Holkeri, finansråd, tfn 02955 30087, katju.holkeri(at)vm.fi