Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Avoimen hallinnon teemaviikoilla puhutaan luottamuksesta, pohditaan maahanmuuttajien osallisuutta ja tavataan treffeillä ministeriössä

Valtiovarainministeriö 5.3.2018 15.51
Tiedote

Suomessa vietetään Avoimen hallinnon teemaviikkoja 5. – 13.3.2018 osana kansainvälistä Open Government Partnership –ohjelmaa. Valtiovarainministeriö järjestää useita tapahtumia ja työpajoja.

Avoimen hallinnon periaatteisiin ovat sitoutuneet kaikki julkiset toimijat. Avoimen hallinnon käynnissä olevassa kolmannessa toimintaohjelmassa painopisteinä ovat ymmärrettävyys, julkisuus ja avoin maakunta. Väestörekisterikeskuksen hallinnoima Avoin data –ohjelma avaa julkiset tietovarannot myös yksityisen sektorin hyödynnettäviksi liiketoiminnassa.

Kunnista erityisesti Oulun kaupunki on ottanut avoimuuden keskeiseksi arvokseen toiminnassaan tänä vuonna ja tekee systemaattista kehitystyötä koko kaupunkiorganisaatiossa.

Valovoimainen Oulu
Omaishoito
Asiakkuus

Avoimen hallinnon kansainväliset toimijat kiittävät ja kannustavat Suomea

OECD:n uusi avoimen hallinnon suositus antaa suuntaviivat jatkokehittämiselle myös Suomessa. OECD:n Alessandro Bellantoni kannustaa Suomea olemaan ensimmäinen maa, joka täyttäisi kaikki kymmenen suosituksen kriteeriä.

Open Government Partnershipin (OGP) Helen Turek kehuu Suomen avoimuutta. Hän toteaa kuitenkin, että osallisuuden kehittämisessä on vielä tekemistä esimerkiksi suoran vaikuttamisen ja osallistuvan budjetoinnin alueilla.

Avoimen hallinnon suositus
OECD:n videotervehdys (VM:n youtube-kanava)
OGP:n videotervehdys (VM:n youtube-kanava)

Avoimen hallinnon treffit perjantaina 9.3.

Avoimen hallinnon treffit on vapaamuotoinen messuhenkinen tapahtuma, jossa esittäytyvät useat toimijat. Treffit ovat avoimet kaikille hallinnon avoimuudesta kiinnostuneille; virkamiehille, kansalaisille ja medialle. Treffeillä esittäytyvät muun muassa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus (selkeä virkakieli), oikeusministeriö (Demokratia.fi -palvelut), Väestörekisterikeskus (Avoin data), Hansel (tutkihankintoja.fi), Helsingin kaupunki ja Kuntaliitto (osallisuuspeli) ja valtiovarainministeriö (Avoin hallinto, avoin maakunta, etiikkatyö ja hankintojen digitalisointi).

Treffit järjestetään valtiovarainministeriön kokouskeskuksessa Mariankatu 9, klo 9 – 12. Treffeillä voi vain piipahtaa tai viivähtää pidemmänkin aikaa. Jäätelöbaari virkistää treffeille osallistuneita. Kulunvalvonnan vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautumislinkki löytyy myös sivustolta avoinhallinto.fi.

Luottamustyöpaja tiistaina 13.3.

Avoimen hallinnon hanke järjestää luottamustyöpajan tiistaina 13.3.2018 klo 12.00-16.00 hotelli Arthurissa. Työpajassa keskitytään erityisesti instituutiota koskevaan luottamukseen. Keskustelun moderaattorina toimii akatemiatutkija Hanna Wass Helsingin yliopistolta. Alus-tajina työpajassa ovat professori (ma.) Elina Kestilä-Kekkonen ”Luottamukseen vaikuttavat tekijät ja luottamuksen taso: Suomi kansainvälisessä kontekstissa” sekä VTM Isak Vento ”Onko demokratiassa tilaa epäilylle?”

Suomessa kansalaisten luottamus poliittisia instituutioita kohtaan on kansainvälisesti korkealla tasolla kuten muissakin pohjoismaissa. Toisaalta poliittisia päättäjiä kohtaan tunnettu epäluulo voidaan nähdä keskeiseksi, jopa välttämättömäksi seikaksi demokratian hyvinvoinnille. Tulisiko luottamuksen määrän sijaan tarkastella luottamuksen laatua: millaiseen tietoon poliittisten päätöksentekijöiden arviointi perustuu ja erottavatko kansalaiset instituutiot niissä toimivista henkilöistä poliittisen luottamuksen luotettavuutta arvioidessaan?

Ilmoittautumislinkki luottamustyöpajaan.

Maahanmuuttajatyöpaja keskiviikkona 7.3.

Maahanmuuttajatyöpajassa pohditaan maahanmuuttajien osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Työpajassa pohditaan ja kootaan erilaisia vaikuttamisen keinoja ja luoda pohjaa niiden jatkokehittämiselle. Työpajan tulosten pohjalta työtä jatketaan halukkaiden järjestöjen kanssa yhteistyössä. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti.

Avoin hallinto –ohjelman juuret ovat Obaman hallinnossa

Valtiovarainministeriön hallinnoima Avoin hallinto –ohjelma pyrkii edistämään hallinnon avoimuutta ja tiedon avaamista, varmistamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja korruption torjumiseen. Valtiovarainministeriön hallintopolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat osallisuus ja kansalaisten vahva luottamus sekä eheä, toimiva ja turvallinen yhteiskunta ja palvelujärjestelmä.

Lisätietoa verkossa

avoinhallinto.fi
OECD/Open Government
Open Government Partnership

Lisätietoja:

Finanssineuvos Katju Holkeri, p. 02955 30087 (Avoin hallinto –ohjelma, Luottamustyöpaja)
Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, p.02955 30171 (Maahanmuuttajatyöpaja)
Erityisasiantuntija Pauliina Pussinen, p.02955 30108 (Avoimen hallinnon treffit)

Avoin hallinto Hallintopolitiikka Ministeriö Valtiovarainministeriö