Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö
19.3.2021 8.58
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi julkiselle hallinnolle.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet edistävät pääministeri Marinin hallitusohjelman tietopolitiikan tavoitteita. Ehdotus on laadittu Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen (TiHA) hankkeessa laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Valmistelun pohjana on ollut tietopoliittinen selonteko vuodelta 2019. Tietopolitiikan sisältöä ja käsitteitä on avattu vuonna 2020 ilmestyneessä tietopolitiikkaoppaassa. Valmistelu tehtiin avoimesti ja siihen osallistui noin 300 ihmistä. Valmisteluun kuului työpajoja ja seminaari sekä kaikille avoin kommentointikierros Google Docs -palvelussa.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteiden tavoitteena on syventää tietopolitiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava periaate. Strategiset tavoitteet koskevat Suomen julkisen hallinnon toimijoita.

Strategiset tavoitteet on jaettu neljään eri teemakokonaisuuteen: 1) Ohjaus, koordinaatio ja yhteistyö, 2) strategia ja toiminta, 3) tiedon hallinta ja 4) mahdollistajat. Kunkin teeman alla on kuvattu teemaan liittyvät strategiset tavoitteet. Kukin strateginen tavoite sisältää päätavoitteen ja sitä tukevat alatavoitteet sekä tavoitellut pitkän aikavälin vaikutukset.

Strategiset tavoitteet viimeistellään lausuntokierroksen myötä kesään 2021 mennessä. Hyväksymismenettely päätetään myöhemmin ja toimeenpanoa valmistellaan. 

Kirjalliset lausunnot ehdotuksesta pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 30.4.2021 kello 16:15 mennessä.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, [email protected], p. 029 553 0364
hankepäällikkö Tanja Lahti, [email protected], p. 029 553 0650

Lausuntomateriaali lausuntopalvelussa
Lue lisää hankkeesta

Julkisen hallinnon ICT