Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Förslag till strategiska mål för utnyttjande och öppnande av information på remiss

Finansministeriet
19.3.2021 8.58
Pressmeddelande

Finansministeriet ber om utlåtanden om förslaget till den offentliga förvaltningens strategiska mål för utnyttjande och öppnande av information.

De strategiska målen för utnyttjande och öppnande av information främjar målen för informationspolitiken i statsminister Marins regeringsprogram. Förslaget har utarbetats inom ramen för projektet för utnyttjande och öppnande av information (TiHA) i omfattande samarbete med intressentgrupper. Beredningen baserar sig på den informationspolitiska redogörelsen från 2019. Informationspolitikens innehåll och begrepp har beskrivits i en informationspolitisk handbok som publicerades 2020. Beredningen gjordes öppet och cirka 300 personer deltog i den. Beredningen inkluderade workshoppar och seminarier samt en för alla öppen remissrunda i Google Docs.

De strategiska målen för utnyttjandet och öppnandet av information syftar till att fördjupa ledningen av informationspolitiken och göra öppenheten hos offentlig information till en bärande princip för hela informationspolitiken. De strategiska målen gäller aktörerna inom den offentliga förvaltningen i Finland.

De strategiska målen har delats in i fyra olika temahelheter: 1) styrning, samordning och samarbete, 2) strategi och verksamhet, 3) informationshantering och 4) möjliggörare. Under varje tema beskrivs de strategiska målen för temat. Varje strategiskt mål innehåller ett huvudsakligt mål och undermål som stöder det samt långsiktiga effekter som eftersträvas.

De strategiska målen färdigställs i och med remissbehandlingen före sommaren 2021. Beslut om godkännandeförfarandet fattas senare och verkställandet bereds.  
Vi ber er lämna skriftliga utlåtanden om förslaget via lausuntopalvelu.fi senast den 30 april 2021 före kl. 16.15.

Ytterligare information:
Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, [email protected], tfn 029 553 0364
Tanja Lahti, projektchef, [email protected], tfn 029 553 0650

Remissmaterialet finns i utlåtandetjänsten
Läs mer om projektet

Offentliga förvaltningens ICT