Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Esitys automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi erityislainsäädännöksi lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2022 13.55
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntokierros on käynnissä 29. heinäkuuta saakka Lausuntopalvelu.fissä.

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on edistää digitalisaatiota kehittämällä säädösympäristöä. Oikeusministeriössä on valmistelussa yleislainsäädäntö, joka mahdollistaisi hallinnon automaattisen päätöksenteon siten, että erityisesti perustuslain ja hallintolain asettamat hyvää hallintoa, hallintoasian käsittelyä ja viranomaisten toiminnan lakisidonnaisuutta sekä virkavastuuta koskevat vaatimukset voidaan turvata.

Lausuntokierrokselle lähteneellä esityksellä poikettaisiin eräiltä osin yleislainsäädännöstä. Automaattinen ratkaiseminen olisi kuitenkin mahdollista vain silloin, kun hallintolaissa säädettäviksi ehdotetut yleiset edellytykset asian automaattiselle ratkaisemiselle täyttyvät.

Tavoitteena on mahdollistaa Verohallinnon automaattinen päätöksenteko seuraamusten määräämisessä, oikaisuvaatimusten käsittelyssä ja eräissä muissa asioissa, joissa se ei olisi sallittua hallintolakiin ehdotetun sääntelyn mukaan. Tullin osalta tavoitteena on mahdollistaa oikaisuvaatimuksia koskeva automaattinen päätöksenteko ja Liikenne- ja viestintäviraston osalta seuraamusten määräämistä koskeva automaattinen päätöksenteko. 

Lisäksi esityksen tarkoituksena on lisätä verovelvollisen oikeusturvaa oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksun määräämismenettelyssä ja yhtenäistää Verohallinnon menettely rekisteröintiä ja verokausia koskevien päätösten antamisessa.  

Hallituksen esityksen luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 2. kesäkuuta. Lausuntoaika päättyy 29. heinäkuuta. 

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 02955 30183, pia.kivimies(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Pertti Nieminen, puh. 02955 30461, pertti.nieminen(at)gov.fi