Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälisestä yritysverouudistuksesta 130 valtion kannanotto

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2021 15.53
Tiedote

OECD:n piirissä 130 valtiota on liittynyt kannanottoon, joka koskee kansainvälisen yritysverotuksen uudistamista. Valtioiden kannanotto sisältää uudistuksen päälinjat. Teknisiä yksityiskohtia koskeva työ jatkuu: valtiot keskustelevat uudistuksen jäljellä olevista keskeisistä kysymyksistä lokakuussa.

Talousjärjestö OECD:ssä on käynnissä laaja kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishanke. Siihen sisältyy kaksi sääntelykokonaisuutta: verotusoikeuden uudelleen allokointi ja globaali minimiverotaso. 

Valtiot määrittävät keskinäisillä verosopimuksillaan sen, miten valtioiden verotusoikeus jakaantuu kansainvälistä toimintaa koskien. Verotusoikeuden uudelleen allokointia koskeva ehdotus merkitsisi, että niin sanotut markkinavaltiot eli valtiot, joissa on esimerkiksi asiakkaita tai käyttäjiä, saisivat enemmän verotusoikeutta. 

Toisen sääntelykokonaisuuden, globaalin minimiverotason, tavoitteena on varmistaa, että suuret konsernit maksavat kansainvälisesti tietyn minimimäärän veroa riippumatta siitä, missä valtiossa toimintaa harjoitetaan.

Uusi sääntely kohdistuu suurimpiin toimijoihin

Kannanotossa todetaan, että verotusoikeuden uudelleen allokointia koskeva osuus koskee suurimpia yrityksiä toimialasta riippumatta, muutamia toimialapoikkeuksia lukuun ottamatta. Ensi vaiheessa soveltamisalassa ovat yritykset, joiden maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 20 miljardia ja kannattavuus yli 10 prosenttia. 

Globaalin minimiverotason osalta säännöt koskevat toimialasta riippumatta konserneja, joiden sääntelyn mukainen kokonaisliikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa. Kansainvälisen meriliikenteen tulo on soveltamisalan ulkopuolella. Lisäksi sääntelyyn sisältyy eräitä muita poikkeuksia ja rajauksia soveltamiseen liittyen.

Globaalin miniverotason arvioinnissa käytettävä minimiverokanta on vähintään 15 prosenttia.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Leena Aine, puh. 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola, puh. 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi