Hoppa till innehåll
Media

130 staters ställningstagande om den internationella företagsskattereformen

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2021 15.53 | Publicerad på svenska 5.7.2021 kl. 12.00
Pressmeddelande

130 OECD-stater anslutit sig till ett ställningstagande som gäller reformen av den internationella företagsbeskattningen. Staternas ställningstagande innehåller huvudprinciperna för reformen. Arbetet med tekniska detaljer fortsätter: staterna diskuterar återstående centrala frågor i oktober.

Inom OECD pågår ett omfattande projekt för att reformera den internationella inkomstbeskattningen. Det innehåller två helheter: en omfördelning av beskattningsrätten och en global minimiskattenivå.

Stater ska genom ömsesidiga skatteavtal fastställa hur staternas beskattningsrätt fördelas i fråga om internationell verksamhet. Förslaget om omfördelning av beskattningsrätten innebär att så kallade marknadsstater, dvs. stater med kunder eller användare, får mer beskattningsrätt.

Syftet med den andra lagstiftningshelheten, den globala minimiskattenivån, är att säkerställa att stora koncerner betalar en viss minimiskatt internationellt oberoende av i vilken stat verksamheten bedrivs.

Den nya regleringen gäller de största aktörerna

I ställningstagandet konstateras att den del av beskattningsrätten som gäller omfördelning gäller de största företagen oberoende av bransch, med några branschundantag. I det första skedet omfattar tillämpningsområdet företag med en global omsättning på över 20 miljarder och en lönsamhet på över 10 procent.

För den globala minimiskattenivåns del gäller reglerna oberoende av bransch koncerner vilkas totala omsättning enligt regleringen är minst 750 miljoner euro. Inkomsten av internationell sjötrafik omfattas inte av tillämpningsområdet. Regleringen innehåller dessutom vissa andra undantag och begränsningar i anslutning till tillämpningen.

Den minimiskattesats som används vid bedömningen av den globala minimiskattenivån är minst 15 procent.

Ytterligare information:
Leena Aine, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi
Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi