Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntatalousohjelma arvioi kuntatalouden näkymiä

Valtiovarainministeriö
14.9.2018 13.11
Tiedote

Kuntatalousohjelma vuodelle 2019 julkaistiin 14. syyskuuta. Ohjelma on laadittu valtion talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä. Ohjelma syventää talousarvioesityksen kuntataloutta koskevaa tarkastelua ja tarkentaa keväällä 2018 julkaistua, vuosia 2019–2022 koskevaa kuntatalousohjelmaa.

Kuntatalousohjelmassa arvioidaan kuntatalouden nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä valtion toimenpiteiden vaikutuksia kuntatalouteen uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta. Ohjelmassa seurataan myös hallituksen kuntataloudelle asettamien tavoitteiden toteutumista. Valtion toimenpiteiden vaikutuksia ja kuntatalouden kehitysnäkymiä on arvioitu koko kuntatalouden lisäksi kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto on valmistellut ohjelmaa varten kuntatalouden kehitysarvion. Kehitysarviossa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmaan sekä valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet.

Kuntatalousohjelma on valmisteltu valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto. Ohjelma on käsitelty valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa sekä sille valmistelutyötä tekevässä talousjaostossa. Hallitus käsitteli kuntatalousohjelman vuotta 2019 koskevien talousarvioneuvottelujen yhteydessä.

Kuntatalousohjelma vuodelle 2019
Kuntatalousohjelma lyhyesti
Aikaisemmat kuntatalousohjelmat

Lisätietoja:

Finanssineuvos Tanja Rantanen, puh. 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Jussi Lammassaari, puh. 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Talousnäkymät