Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunekonomiprogrammet uppskattar utsikterna för kommunalekonomin

Finansministeriet
14.9.2018 13.11
Pressmeddelande

Kommunekonomiprogrammet för 2019 publicerades den 14 september. Programmet utarbetades i samband med budgetpropositionen. Programmet fördjupar utvärderingen av den kommunala ekonomin i budgetpropositionen och preciserar kommunekonomiprogrammet för 2019-2022 som utgavs våren 2018.

Kommunekonomiprogrammet utvärderar nuläget och utsikterna för den kommunala ekonomin och de statliga åtgärdernas inverkan på den kommunala ekonomin utifrån den nyaste tillgängliga informationen. Programmet följer även upp förverkligandet av målsättningarna som regeringen slagit fast för den kommunala ekonomin. Effekterna av statens åtgärder har bedömts utifrån den kommunala ekonomin som helhet, enligt kommunstorleksgrupp och med avseende på genomförandet av den finansiella principen. Finansministeriets ekonomiska avdelning har berett en utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin som programmet utnyttjar. Utvecklingsprognosen beaktar åtgärderna i planen för de offentliga finanserna och i statens budgetproposition.

Kommunekonomiprogrammet har beretts vid ett sekretariat som utnämnts av finansministeriet. Sekretariatet har representanter från ministerier som bereder lagstiftning om kommunernas uppgifter och åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin samt från Kommunförbundet. Programmet har behandlats av staten och kommunerna i delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning och i ekomisektionen som sköter beredningsarbetet. Regeringen behandlade kommunekonomiprogrammet i samband med budgetförhandlingarna som gällde år 2019.

Kommunekonomiprogrammet år 2019 (på finska)
Kommunekonomiprogrammet i korthet (på finska)
Tidigare kommunekonomiprogram

Ytterligare information:

Tanja Rantanen, finansråd, tfn 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Jussi Lammassaari, specialsakkunnig, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Ekonomiska utsikter Förvaltningspolitiken Kommunärenden