Hyppää sisältöön
Media

Maakuntauudistuksen täytäntöönpanoon ja Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamiseen liittyvästä lakipaketista annettiin 242 lausuntoa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2017 15.54
Tiedote

Lausunnoilla ollut esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta (HE 15/2017 vp). Esitysluonnos oli lausunnoilla 24.4.–19.6.2017. Määräaikaan mennessä annettiin 242 lausuntoa.

Lausuntokierros toteutettiin oikeusministeriön ylläpitämän lausuntopalvelu.fi järjestelmän kautta. Lausuntopalvelun kautta lausuntonsa antoi 220 tahoa. 22 lausunnonantajaa toimitti lausuntonsa erikseen. Lausuntoja antoivat muun muassa kunnat ja kuntayhtymät, aluehallintovirastot, ELY-keskukset, maakuntien liitot, ministeriöt, muut valtion toimijat, järjestöt, puolueet ja eräät muut tahot.

Eniten lausuntoja maakuntien tehtäväaloista

Esitysluonnos koostuu säädösehdotuksista, joilla toimeenpannaan tehtävien siirto maakunnille ympäristöterveydenhuollon, maataloushallinnon, kala- ja vesitalouden, aluesuunnittelun, vesiensuojelun ja vesihuollon, koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan edistämisen, saaristoliikenteen ja yhteispalvelun tehtävissä sekä eräissä muissa tehtävissä. Hallituksen esitysluonnos sisältää myös lakiehdotuksen uudesta Valtion lupa- ja valvontavirastosta, jolle kootaan valtiolle kuuluvia lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lakkautettavilta aluehallintovirastoilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta sekä lakiehdotuksen Ahvenanmaan valtionvirastosta.

Kunnat lausuivat erityisesti maakuntien tehtäväaloista ja valtion toimijat Valtion lupa- ja valvontavirastosta. Eniten lausuntoja annettiin maakuntien tehtäväaloista ja erityisesti ympäristöterveydenhuollon tehtäväalasta. Seuraavaksi eniten tehtäväaloista kirvoittivat lausuntoja maatalous ja maaseudun kehittäminen, maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus sekä kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimien järjestämisen edistäminen. Vähiten lausuntoja annettiin Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevasta lakiehdotuksesta. Erityislakien muutosten osalta lausuntopalautteet kohdistuivat erityisesti MMM:n, STM:n ja YM:n hallinnonalojen lainsäädäntöön.

Lausuntoyhteenveto valmistuu elokuun loppuun mennessä

Lausuntoja hyödynnetään lakiesityksen jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä. Lausuntojen perusteella saadaan tietoa esitysluonnoksen jatkovalmistelua vaativista asioista.

Yhteenveto annetuista lausunnoista laaditaan valtiovarainministeriössä yhteistyössä muiden vastuuministeriöiden kanssa elokuun loppuun mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2017.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja luettavissa Lausuntopalvelu.fissä.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun etenemistä voi seurata osoitteessa Alueuudistus.fi.
 

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ilkka Turunen p. 02955 30097
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki p. 02955 30129
Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta p. 02955 30370
[email protected]

Kunta-asiat aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit