Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Riskikatsaus
Valtion vastuiden kasvu kaventaa finanssipolitiikan liikkumatilaa

Valtiovarainministeriö 11.10.2019 8.15
Tiedote

Valtion tulisi kiinnittää huomiota velkaantumisen ja takausvastuiden kasvuun, arvioidaan riskikatsauksessa.

Viime vuosien hyvä talouskehitys on vahvistanut julkisen talouden tasapainoa, mutta samanaikaisesti julkisen talouden riskit ovat suurentuneet.

Valtion suorat vastuut ovat kasvaneet huomattavasti kymmenessä vuodessa. Vuonna 2008 valtiolla oli velkaa 54 miljardia euroa, kun viime vuoden lopussa sitä oli jo 105 miljardia.

Samaan aikaan valtion ehdolliset vastuut ovat kasvaneet voimakkaasti eikä kasvu ole näyttänyt laantumisen merkkejä. Valtiontakauksia ja -takuita oli voimassa viime vuoden lopussa 57 miljardia euroa. Vuonna 2010 vastaava luku oli 23 miljardia. Takausvastuiden riskejä lisää se, että vastuut keskittyvät tietyille toimialoille ja yrityksille.

Pankkisektori ja paikallishallinto tuovat piileviä vastuita

Valtion riskeihin vaikuttavat myös niin sanotut piilevät vastuut, joita liittyy etenkin pankkisektoriin ja paikallishallintoon. Ne eivät ole valtiota oikeudellisesti velvoittavia vastuita, mutta valtion odotetaan kriisitilanteessa kantavan niistä viimekätisen vastuun.

Suomen pankkisektorissa on rakenteellisia tekijöitä, jotka kasvattavat sen häiriöherkkyyttä: pankkijärjestelmän suuri suhteellinen koko, keskittyneisyys ja tiiviit kytkökset muihin Pohjoismaihin. Nämä erityispiirteet ovat viime vuosina vahvistuneet. Veronmaksajien vastuuta mahdollisissa pankkikriiseissä on pyritty vähentämään EU:n pankkiunionin ja pankkien uuden kriisinratkaisusääntelyn avulla.

Paikallishallinnon piilevät riskit ovat suurentuneet, kun kuntien talousvastuut ovat kasvaneet. Viime vuoden lopussa kuntien lainakanta oli 17 miljardia, kun se vielä 2000-luvun alussa oli 5,5 miljardia. Lisäksi kuntien myöntämät takaukset ovat kasvaneet merkittävästi.

Talouskasvun hiipuminen pienentää liikkumatilaa

Valtiolla on aiempaa vähemmän finanssipolitiikan liikkumatilaa mahdollisessa talouden häiriötilanteessa, koska valtion vastuut ovat kasvaneet ja talouskasvunäkymät ovat vaatimattomat. Kasvunäkymiä heikentävät rakenteelliset tekijät, kuten heikko tuottavuuskehitys ja väestön ikääntyminen.

Riskikatsauksen mukaan valtion tulisi kiinnittää huomiota velkaantumiseen sekä ehdollisten vastuiden kasvuun ja niiden riskienhallintaan.

Katsaus valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin, syksy 2019

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Sami Napari, puh. 02955 30328, sami.napari(at)vm.fi

Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka