Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Risköversikt
Ökningen av statens ansvarsförbindelser begränsar det finanspolitiska spelrummet

Finansministeriet
11.10.2019 8.15
Pressmeddelande

Staten borde enligt risköversikten fästa uppmärksamhet vid skuldsättningen och ökningen av ansvarsförbindelserna.

De senaste årens gynnsamma ekonomiska utveckling har förstärkt balansen inom den offentliga ekonomin, men riskerna inom den offentliga ekonomin har samtidigt ökat.

Statens direkta exponeringar har ökat avsevärt under de senaste tio åren. Statsskulden var 54 miljarder euro år 2008, men uppgick till 105 miljarder euro vid utgången av förra året.

Statens ansvarsförbindelser har samtidigt ökat kraftigt, och ökningen visar inte några tecken på att avta. De gällande statsborgensförbindelserna och -garantierna uppgick till 57 miljarder euro vid utgången av förra året. År 2010 var motsvarande siffra 23 miljarder. Riskerna med borgensförbindelserna är att de koncentrerats på vissa branscher och vissa företag.

Banksektorn och lokalförvaltningen medför dolda åtaganden

Statens risker påverkas även av så kallade dolda åtaganden, vilka berör framför allt med banksektorn och lokalförvaltningen. De är inte direkt juridiskt bindande för statens del, men staten förväntas ändå sist och slutligen bära det slutliga ansvaret för dem.

Den finländska banksektorn lider av strukturella faktorer som ökar riskerna för störningar: banksystemet är proportionellt sett stort, koncentrerat och starkt kopplat till de övriga nordiska länderna. Dessa särdrag har förstärkts under de senaste åren. EU:s bankunion och bankernas nya resolutionsbestämmelser är exempel på medel med vilka man försökt minska på skattebetalarnas ansvar vid eventuella bankkriser.

Lokalförvaltningens dolda risker har ökat i takt med att kommunernas ekonomiska åtaganden ökat. Kommunernas lånestock uppgick i slutet av 2018 till 17 miljarder euro, medan den ännu i början av 2000-talet var 5,5 miljarder euro. Dessutom har borgen som beviljats av kommunerna ökat i betydande mån.

Den avtagande tillväxten minskar på spelrummet

Statens finanspolitiska spelrum vid eventuella ekonomiska störningssituationer krymper eftersom statens åtaganden ökat samtidigt som de ekonomiska tillväxtutsikterna är allt anspråkslösare. Tillväxtutsikterna försvagas av strukturella faktorer såsom den svaga produktivitetsutvecklingen och befolkningsåldrandet.

Staten borde enligt risköversikten fästa uppmärksamhet vid skuldsättningen samt ökningen av de villkorliga åtagandena och riskhanteringen.

Översikt över statens finansiella åtaganden och risker, hösten 2019

Ytterligare information:

Sami Napari, specialsakkunnig, tfn 02955 30328, sami.napari(at)vm.fi

Finansmarknaderna Finanspolitiken