Valtion virka- ja työehdot 2017-2018

Valtion virka- ja työehdot 2017–2018 -julkaisussa ovat keskeisimmät valtion virka- ja työsuhteisen henkilöstön palvelussuhteen ehtoja ja oikeusasemaa koskevat sopimukset, soveltamismääräykset ja -ohjeet sekä säädöslinkit.
Julkaisuun on otettu 11.8.2016 sopimuskaudelle 1.2.2017-31.1.2018 tehdyt valtion virka- ja työehtosopimukset.

Julkaisua voi tilata valtioneuvoston verkkokirjakaupasta osoitteesta: http://julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi/Tuotteet/Valtiovarainministerio

Julkaisu löytyy myös Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-829-3

Kieliversiot: