Hyppää sisältöön
Media

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella kerätään aseita, ammuksia ja räjähteitä viikolla 16

Julkaisuajankohta 6.4.2021 15.11
Uutinen

Armonvuosi 2021-keräyksen aikana voi luovuttaa luvattomia ampuma-aseita, niiden osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia sekä räjähteitäpoliisille ilman seuraamuksia.

Pohjanmaan poliisilaitoksen Etelä-Pohjanmaan alueella järjestetään ”Armonvuosi 2021” keräys. 
Keräyksen aikana luvattomia ampuma-aseita, niiden osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia sekä räjähteitä voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia. Keräykseen liittyviä ilmoituksia otetaan vastaan 12.4.2021 klo 08.00 alkaen.

Keräyksen ensisijaisena tarkoituksena on ennalta estää mahdollisia vahinkoja, joita kuolinpesiin sotamuistoina tai muulla tavalla yksityisten henkilöiden haltuun joutuneet luvattomat aseet ja vanhentuneet räjähteet sekä ilotulitteet voivat aiheuttaa.

Poliisi kerää Pohjanmaan poliisilaitoksen Etelä-Pohjanmaan alueella luovutettavat esineet yhteistyössä puolustusvoimien kanssa viikon 16 aikana (ti 20.4. – la 24.4.2021). Ilmoituksia ampuma-aseista, patruunoista sekä räjähteistä otetaan vastaan 12.4.2021 klo 08.00 alkaen numerossa 050 - 456 1698. Numerosta saa myös lisätietoa ja ohjeita keräykseen liittyen. Puheluja otetaan vastaan ma 12.4.2021 - pe 16.4.2021. klo. 08.00-16.00.

Edellinen armonvuosikeräys järjestettiin rannikko-Pohjanmaan alueella vuonna 2016 ja siinä poliisin haltuun saatiin mm. 151 kpl ampuma-aseita, vajaa tuhat kiloa patruunoita, siviiliräjähteitä kymmeniä kiloja ja lisäksi 30 kpl sotilasräjähteitä. 

Ampuma-aseita, räjähteitä ja niihin verrattavia erityisen vaarallisia esineitä ei saa omin päin poliisiasemalle tuoda. Kun haluaa luovuttaa näitä esineitä poliisille, on aina otettava ensin yhteys poliisilaitokseen menettelyohjeitten saamiseksi. Esineisiin ei pidä turhaan koskea.

Yksityishenkilöillä voi olla hallussaan aseita, jotka ovat jääneet ”perintönä” uudelle sukupolvelle, eikä näihin aseisiin ole voimassaolevaa hallussapitolupaa. Näissä tapauksissa kyseessä on luvaton ampuma-ase. Tässä yhteydessä voi nämä luvattomat aseet luovuttaa viranomaisille, ilman seuraamuksia. 

Rangaistusuhasta vapautumisen ehtona on, että henkilö ilmoittaa esineestä oma-aloitteisesti poliisille. Rangaistusuhasta vapautuminen tarkoittaa sitä, että aseen, aseen osan, patruunoiden, erityisen vaarallisten ammusten sekä räjähteiden laittomasta hallussapidosta ei rangaista. Ampuma-aselain ja rikoslain muutokset eivät kuitenkaan vapauta rangaistusuhasta esineillä mahdollisesti tehdyistä muista rikoksista.

Varsinainen luovutettavien aseiden, räjähteiden, ammusten ym. materiaalin kerääminen tapahtuu virkapukuisten poliisien ja puolustusvoimien kantahenkilökunnan muodostamien yhteispartioiden toimesta 20.4. – 24.4.2021 välisenä aikana. 

Viranomaiset haluavat muistuttaa, että ei ole olemassa niin pientä määrää em. tuotteita, ettei niistä kannattaisi soittaa numeroon 050 - 456 1698 12.4.2021 - 16.4.2021 välisenä aikana.
 

Mitä luovutetuille aseille ja muille luovutetuille tavaroille tehdään?

•    Poliisin haltuun tulleet aseet, niiden osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset palautetaan alkuperäiselle, lailliselle omistajalle, jos tällä on tai tämä saa luvan hallussapitoon.
•    Jos ampuma-aseen luovuttaja ei saa lupaa esineen hallussapitoon, on hänellä kolme kuukautta aikaa etsiä aseelle uusi omistaja, jolla on sen hankkimiseen oikeuttava lupa. Vasta tämän jälkeen poliisi voi myydä ampuma-aseen omistajan lukuun julkisella huutokaupalla. Huutokaupatusta aseesta tilitetään asiakkaalle käsittelykulujen ylittävä osuus. On hyvä huomioida, että huutokauppa-ajat voivat venyä erittäin pitkiksi ja yksittäisestä ampuma-aseesta saatu huutokauppahyvitys voi jäädä olemattomaksi pakollisten käsittelykulujen jälkeen.
•    Jos ampuma-ase jää myymättä, siirtyy se lunastuksetta valtion omaisuudeksi.
•    Ampuma-ase voidaan myös tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi eli deaktivoida.
•    Ampuma-aseen omistaja voi halutessaan luovuttaa esineen korvauksetta valtiolle.
•    Aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset siirtyvät aina valtiolle, ellei niitä luovuteta alkuperäiselle, lailliselle omistajalle.
•    Varastetut tai rikoksen tekemisessä käytetyt aseet, aseen osat, patruunat, erityisen vaaralliset ammukset ja räjähteet poliisi takavarikoi.
•    Keräyksessä poliisille luovutetut räjähteet hävitetään.
 

Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaan poliisilaitos Poliisin lupapalvelut Uutinen