Hyppää sisältöön
Media

På Österbottens polisinrättnings område samlar man in vapen, projektiler och sprängämnen under vecka 16

Utgivningsdatum 6.4.2021 15.11
Nyhet

Under insamlingen "Nådeår 2021" kan olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt sprängämnen kan överlåtas till polisen utan påföljder.

Polisinrättningen i Österbotten anordnar en insamling ”Nådeår 2021” på Södra Österbottens område.  

Under insamlingstiden kan olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt sprängämnen kan överlåtas till polisen utan påföljder. Anmälningar tas emot fr.o.m. 12.4.2021 kl. 08.00. 

Den främsta avsikten med insamlingen är att förhindra olyckor, som kan orsakas av olovliga skjutvapen och föråldrade sprängämnen och fyrverkeripjäser som lämnat som krigsminnen hos dödsbon eller som på andra sätt hamnat hos privata personer. 

Polisen samlar i samarbete med försvarsmakten in föremålen som överlåts på Södra Österbottens område under vecka 16 (tis. 20.4. - lör. 24.4.2021). Anmälningar om skjutvapen, patroner och sprängämnen tas emot fr.o.m. 12.4.2021 kl. 08.00 på telefonnumret 050 456 1698. På samma nummer får man också tilläggsuppgifter och anvisningar gällande insamlingen. Telefonsamtal tas emot mån. 12.4.2021 - fre. 16.4.2021, kl. 08.00 - 16.00. 

Senast polisen ordnade en nådeårsinsamling i Österbotten var år 2016. Då omhändertog polisen bl.a. 151 skjutvapen, knappa tusen kilo patroner, tiotals kilo civila sprängmedel samt 30 st militära sprängämnen. 

Skjutvapen, sprängämnen och med dem jämförbara särskilt farliga föremål får inte på egen hand föras till polisstationen. Om man vill överlåta dylika föremål till polisen bör man alltid först kontakta polisinrättningen för att få anvisningar om hur man ska förfara. Föremålen bör inte röras i onödan.  

Privata personer kan ha i sin besittning skjutvapen, som den nya generationen har fått i ”arv” och dessa vapen saknar ikraftvarande innehavstillstånd. I de här fallen är det fråga om ett olovligt skjutvapen. I samband med den här insamlingen kan man överlåta dylika olovliga skjutvapen till myndigheterna utan påföljder. 

Villkoret för att undgå straffpåföljd är, att personen på eget initiativ anmäler om föremålet till polisen. Befrielse från straffpåföljd betyder att man inte straffas för olovligt innehav av skjutvapen, vapendel, patroner, särskilt farliga projektiler samt sprängämnen. Ändringarna i skjutvapenlagen och strafflagen befriar dock inte från straffpåföljd för övriga brott som eventuellt begåtts med föremålen. 

Den egentliga insamlingen av skjutvapen, sprängämnen, projektiler samt övrigt material sköts av gemensamma patruller bestående av uniformsklädda poliser och stampersonal från försvarsmakten under tiden 20.4 - 24.4.2021.  

Myndigheterna vill påminna om att det inte finns så små mängder av ovan nämnda föremål, att det inte skulle löna sig att ringa till numret 050 - 456 1698 under tiden 12.4.2021 - 16.4.2021. 


Vad gör man med de överlåtna skjutvapnen och övriga överlåtna föremål?

•    Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som överlåtits till polisen returneras till den ursprungliga, lagliga ägaren, om denna har eller får innehavstillstånd.
•    Om överlåtaren av skjutvapnet inte får innehavstillstånd, har personen tre månader på sig att hitta en ny ägare till vapnet, som har ett tillstånd som berättar till att förvärva vapnet. Först efter det här kan polisen sälja skjutvapnet för ägarens räkning på en offentlig auktion. För ett skjutvapen som säljs på auktion betalas den del som överstiger omkostnaderna åt kunden. Det är bra att ta i beaktande att auktionstiderna kan bli väldigt långa och att ersättningen för det enskilda skjutvapnet efter de obligatoriska omkostnaderna kan bli mycket liten. 
•    Ifall skjutvapnet förblir osålt, övergår det utan inlösen i statens ägo. 
•    Skjutvapnet kan också försättas i varaktigt obrukbart skick, dvs deaktiveras.
•    Ägaren till skjutvapnet kan också överlåta föremålet till staten utan ersättning.
•    Skjutvapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler övergår alltid i staten ägo, ifall de inte överlåts till den ursprungliga, lagliga ägaren. 
•    Stulna eller skjutvapen, vapendelar, patroner, särskilt farliga projektiler och sprängämnen som använts i samband med brott beslagtas av polisen. 
•    Sprängämnen som överlåts åt polisen vid insamlingen förstörs.    

Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Tillståndtjänst