Hyppää sisältöön
Media

EU-ordförandeskapet
Superveckan med IKT-möten börjar den 21 oktober

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2019 13.40
Nyhet
EU2019.fi.

Finland är EU-rådets ordförande till slutet av december. Finansministeriets informations- och kommunikationstekniska avdelning inom den offentliga förvaltningen ordnar fyra tjänstemannamöten under ordförandeskapets gång, tre av dem nästa vecka.

”Digitaliseringen är ett av de genomgående temana under Finlands EU-ordförandeskap. Vårt mål är att förstärka digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen i syfte att stöda Europas konkurrenskraft och hållbar tillväxt”, berättar konsultative tjänstemannen Juhani Korhonen från finansministeriet.

Människoorienterad digital förvaltning är ett tema man särskilt vill lyfta fram.

”Det människoorienterade tankesättet utmanar förvaltningen till att förnya sina handlingssätt. Det betyder bland annat att verksamheten utgår från människornas behov på ett tydligare sätt än tidigare. Alla samhälleliga grupper bör hållas med i utvecklingen: i ett idealt läge hamnar ingen på efterkälken när det gäller den digitala utvecklingen.

Anteckna datumen i din kalender och följ mötena direkt på nätet

Under IKT-superveckan ordnas det tre möten av vilka två kan följas direkt på nätet. ​

Måndagen 21 oktober ordnas Semic 2019 Conference ‘Linking Data Spaces For Citizens’ i Finlandiahuset. Vid konferensen som ordnas i samarbete av EU-kommissionen och finansministeriet behandlas interoperabiliteten mellan EU-ländernas förvaltningar och förslaget till en gemensam europeisk datarymd. Bekanta dig med programmet och följ huvudanförandena på nätet.

Tisdagen 22 oktober Digital Government Conference ordnas vid Finlandiahuset. Konferensen behandlar bland annat verkställandet av Tallinndeklarationen om e-förvaltning och utsikterna för digital förvaltning i ett läge med tekniska omvälvningar. Konferensen öppnas av kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero. Direktör Roberto Viola som svarar för digitala ärenden vid europeiska kommissionen håller också ett tal under konferensen. Bekanta dig med programmet och följ huvudanförandena på nätet.

Onsdagen den 23 oktober ordnas ännu ett möte för EU-ländernas informationsförvaltningschefer. Vid mötet som leds av finansministeriets överdirektör, IKT-direktör Anna-Maija Karjalainen diskuteras läget för den digitala förvaltningen i EU och möjligheterna att främja digitalisering tillsammans. Denna tillställning är avsedd för inbjudna gäster.

Ytterligare information:

Juhani Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 234, juhani.korhonen(at)vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT