Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kohti julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalveluverkkoa 

Valtiovarainministeriö
24.2.2021 15.16
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla ajalle 24.2.2021–31.12.2023. Tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin kokoamalla käyntiasiointi julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja tiivistämällä valtionhallinnon toimitilaverkkoa. 

”Näen uudistuksessa isoja mahdollisuuksia. Voimme parantaa julkisia palveluja viemällä niitä ihmis-ten luokse. Samalla saamme säästöjä ja vähennämme päästöjä, kun toimitilojen käyttö ja matkustaminen vähenevät. Korona on antanut tähän näkymää, kun valtiolla matkakustannukset laskivat 105 miljoonaa euroa viime vuonna”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.  

Digitalisaatio ja sen seurauksena panostaminen sähköisiin palvelukanaviin on vähentänyt merkittävästi käyntiasiointia valtion palveluntuottajien asiakaspalvelupisteillä, esimerkiksi TE-toimistojen ja Kelan palveluissa. Lisäksi kaupungistuminen, lisääntynyt monipaikkainen työnteko sekä julkisen talouden tilanne vaikuttavat tarpeeseen uudistaa käyntiasioinnin palveluverkkoa, sekä tarkastella tarvittavien työskentelytilojen määrää. 

Tulevaisuuden käyntiasioinnissa painottuu monikanavainen palvelu, digituki ja etäpalvelu. Rakentamalla yhteisiä asiakaspalvelupisteitä kuntien kanssa ja tarkastelemalla palveluverkkoa kokonaisuute-na voidaan turvata käyntiasioinnin kattava saavutettavuus ja kehittää nykyistä palvelutasoa, mutta samalla saavuttaa kustannussäästöjä. Yhteisen valtakunnallisen palveluverkon suunnittelu ja toteuttaminen johtavat asiakkaan kannalta nykyistä laajempaan palvelutarjontaan ja mahdollistaa paremmin kielellisten oikeuksien turvaamisen ja erityisryhmien tarpeisiin vastaamisen. Etäpalvelun avulla mahdollistetaan kattava palvelutarjonta koko maahan. 

Monipaikkaisen työskentelyn lisääntyminen vaikuttaa toimistoihin ja toimistotilan määrään. Valtion virastojen yhteiset tilat sekä tilojen yhteiskäyttö esim. kuntien kanssa luovat uusia mahdollisuuksia tilojen käyttöön.

Uudistus toimeenpanee julkisen hallinnon strategiaa, alueellisen läsnäolon strategiaa sekä keväällä valmistuvaa valtion toimitilastrategiaa. Uudistuksella edistetään myös monipaikkaista työtä.
Uudistus on osa ministeriön Yhteistyötä palveluissa ja toimitiloissa- hankekokonaisuutta.

Lisätietoja: 

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh 029 553 0271, marko.puttonen(at)vm.fi
Projektiasiantuntija Maria Vuorensola, puh 029 553 0634, maria.vuorensola(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, puh 0295530286, jaana.salmi(at)vm.fi