Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien alijäämän kattamiskauden pidentämistä ja vapaaehtoisten kuntaliitosten avustusta kannatettiin lausuntokierroksella

Valtiovarainministeriö 21.9.2020 14.22
Tiedote

Kuntalakiin ehdotetaan väliaikaista muutosta kuntien alijäämän kattamiskauden pidentämiseksi. Kuntarakennelakiin suunnitelluilla muutoksilla vapaaehtoisesti yhdistyvät kunnat voivat saada harkinnanvaraista yhdistymisavustusta. Kumpikin ehdotus sai kannatusta 11.9.2020 päättyneellä lausuntokierroksella.

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat kuntalain muutosta 

Kuntalain väliaikaista muuttamista koskevan ehdotuksen mukaan kunta tai kuntayhtymä voi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei koronaepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi pysty kattamaan taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. 

Valtiovarainministeriö sai yli 90 lausuntoa. Lähes kaikki lausunnonantajat suhtautuivat esitykseen myönteisesti. Esitettyä kuntalain muutosta pidettiin perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena, siihen ei ollut huomauttamista tai esitystä pidettiin oikean suuntaisena. 

Myös vastakkaista näkemystä oli jonkin verran. Näiden lausuntojen mukaan arviointimenettelyn käynnistäminen on jo nyt kuntalain mukaisesti valtiovarainministeriön harkinnassa ja koronaepidemian talousvaikutukset voidaan ottaa huomioon ilman lakimuutosta. 

Joissakin lausunnoissa esitettiin muutosehdotuksia alijäämän kattamiskauden pidennystä koskevaan menettelyyn ja raportointiin. Lisäksi esitettiin erilaisia huomioita ja ehdotuksia muun muassa alijäämän kattamiskauden pituudesta ja aikataulusta huomioiden muun muassa sote-uudistusta koskeva lakiesitys.  

Tavoitteena on, että lakiesitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2020 ja laki tulee voimaan mahdollisimman pian, jotta pidennystä olisi mahdollista hakea jo vuonna 2020 päättyvään kattamiskauteen.

Avustuksen suuruuden on kannustettava yhdistymiseen

Kuntarakennelakiin on tarkoituksena lisätä kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat säännökset sekä säännökset yhdistymisestä seuraavien valtionosuuden menetysten korvaamisesta. 

Valtiovarainministeriö sai esityksestä yhteensä 80 lausuntoa. Lausunnon antoi 68 kuntaa sekä 12 muuta tahoa. 

Lausunnonantajat kannattivat laajasti esityksen tavoitteita ja pitivät esitettyjä muutoksia perusteltuina, tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Yhdistymisen taloudellisten esteiden madaltamisen katsottiin alentavan kuntien kynnystä vapaaehtoisiin yhdistymisiin.

Noin puolet kuitenkin korosti sitä, että yhdistymisavustuksiin varattua määrärahaa ei tulisi vähentää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesta valtionosuudesta, vaan valtion olisi varattava yhdistymisavustuksiin erillinen määräraha. 

Useissa lausunnoissa tuotiin esiin, että kuntien on saatava tieto yhdistymisavustuksen määrästä jo yhdistymistä koskevan päätöksensä yhteydessä. Avustuksen suuruuden pitää kannustaa aidosti yhdistymiseen. Joissakin lausunnoissa todettiinkin, että esitetyn yhdistymisavustuksen määrä on suhteellisen pieni erityisesti väestöpohjaltaan suurehkojen tai suurien kuntien yhdistyessä. 

Tavoitteena on, että lakiesitys annettaan eduskunnalle syksyllä 2020 ja laki tulee voimaan vuonna 2021. Tällöin tukea voidaan myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tuleviin kuntien yhdistymisiin.

Lisätietoja

Kuntalain väliaikaista muuttamista koskeva esitys 
hallitusneuvos Mervi Kuittinen, puh 0295 530 445, mervi.kuittinen(at)vm.fi 
neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi 

Kuntarakennelakia koskeva esitys
hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, puh. 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi 
neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, puh. 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi