Hyppää sisältöön
Media

Remissbehandling
Uppgifter om kommunernas lokaler samlas i ett och samma register i jämförbar form

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 10.04
Pressmeddelande

Finansministeriet ber om utlåtanden om lagstiftningen om uppgifterna om kommunernas lokaler. Enligt förslaget ska uppgifter om de lokaler som kommunerna förfogar över samlas i jämförbar form i ett gemensamt register som upprätthålls av Statskontoret. Utlåtande om utkastet till regeringsproposition kan lämnas senast den 17 augusti 2022.

Det nya registret förbättrar avsevärt förutsättningarna för resultatrik lokalledning inom kommunsektorn. Propositionen främjar kommuninvånarnas möjligheter att få information om offentliga lokaler. Privata sektorn kan erbjudas öppna data för att utveckla innovationer och affärsverksamhet. Med hjälp av registret är det även möjligt att skapa en riksomfattande lägesbild.

Syftet med ändringarna är dessutom att minska investeringstrycket på byggnads- och lokalbeståndet inom kommunsektorn och förbättra lokalförvaltningen.

En del av uppgifterna samlas redan in

Kommunerna är redan nu skyldiga att producera och upprätthålla en del av uppgifterna med stöd av de gällande bestämmelserna till exempel för den kommunala byggnadstillsynen eller för riksomfattande fastighets- och byggnadsdatabaser. Sådana uppgifter är uppgifter om lokalernas grundläggande egenskaper och användare. Det nya i förslaget är skyldigheten att lämna uppgifter om lokalernas användning och kostnader.

Ändringar föreslås både i kommunallagen och i lagen om Statskontoret. Om ändringarna träder i kraft som planerat den 1 januari 2023, lämnar kommunerna uppgifterna för första gången 2024.

Mer information:
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi
Matti Sillanmäki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30444, matti.sillanmaki(at)gov.fi