Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Kuntien tilatiedot kootaan yhteismitallisessa muodossa yhteen rekisteriin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 10.04
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntien tilatietoja koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotuksen mukaan kuntien käytössä olevista tiloista kootaan tiedot yhteiseen, Valtiokonttorin ylläpitämään rekisteriin yhteismitallisessa muodossa. Lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi voi antaa viimeistään 17. elokuuta 2022.

Uusi rekisteri vahvistaa merkittävästi tuloksellisen tilajohtamisen edellytyksiä kuntasektorilla. Esitys edistää kuntalaisten mahdollisuuksia saada tietoa julkisista tiloista. Yksityiselle sektorille voidaan tarjota avointa dataa innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterin avulla on mahdollista muodostaa myös koko maan kattava tilannekuva.

Lisäksi muutosten tavoitteena on pienentää kuntasektorin rakennus- ja tilakannan investointipainetta ja parantaa tilanhallintaa.

Osaa tiedoista kerätään jo

Kunnilla on jo nykyisin velvollisuus tuottaa ja ylläpitää osaa tiedoista nykysäädösten nojalla esimerkiksi kunnallisen rakennusvalvonnan käyttöön tai valtakunnallisiin kiinteistö- ja rakennustietokantoihin. Tällaisia ovat tiedot tilojen perusomaisuuksista ja käyttäjistä. Ehdotuksessa uutta on velvollisuus toimittaa tietoja tilojen käytöstä ja kustannuksista. 

Muutoksia ehdotetaan sekä kuntalakiin että Valtiokonttorista annettuun lakiin. Jos muutokset tulevat voimaan suunnitellusti 1.1.2023, kunnat toimittavat tiedot ensimmäistä kertaa vuonna 2024. 

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, puh. 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, puh. 02955 30444, matti.sillanmaki(at)gov.fi