Hyppää sisältöön
Media

Finanssineuvos Anu Nousiainen ja ylitarkastaja Sari Virta
Minkälaista valtion läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla? Strategiatyö etenee

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2020 10.28
Kolumni
Anu Nousianen ja Sari Virta.

Strategian valmistelusta voi tehdä innostavan ja sujuvasti etenevän prosessin. Tämän olemme todistaneet, kun viime vuoden lokakuussa aloitettu alueellistamisen uudistamisen strategia alkaa olla kalkkiviivoilla. Edessä on kiinnostavin vaihe: esittelemme tavoiteluonnokset ja työstämme niitä lopulliseen muotoonsa yhteisessä valtakunnallisessa tilaisuudessa 13.3.

Mistä olemme innostuneet ja mikä on ollut sujuvaa? Työmme alkoi laajan tietopohjan keräämisellä. Olemme arvioineet alueellistamislainsäädännön nykytilaa, luoneet toimintaympäristön tilannekuvaa ja ennakoineet kehitystä 2040-luvulle asti.

Innostus kumpuaa myös siitä, että tiedämme, miksi tätä työtä teemme. Nykyinen malli alueellistaa eli sijoittaa valtion yksikköjä ja toimintoja ei enää ole tehokas, eikä luo tavoiteltua vaikuttavuutta. Väestökehitys, valtion työntekijöiden eläköityminen, kestävyysvaje, kaupungistuminen, digitalisaatio, työn murros, osaavan työvoiman saanti – kaikki yhdessä ovat muutostekijöitä ja vaikuttamassa uudistuksen tarpeellisuuteen.

Työmme on osa suurempaa kokonaisuutta: alueellistaminen on osa julkisen hallinnon toimintaa. Valtiovarainministeriön useat kehityshankkeet linkittyvät julkisen hallinnon strategiaan. Hallitusohjelman tavoitetilana on, että Suomessa on maailman paras julkinen hallinto. Kansainvälisesti monella mittarilla arvioituna olemme sen saavuttaneet, mutta pysyminen kärkipaikalla edellyttää jatkuvaa työtä eli muutosta, ennakointia ja tiedolla johtamista.

Olemme valmistelleet strategiaprosessia yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tammikuussa järjestimme neljä aluetilaisuutta, joiden osallistumisaktiivisuus oli upea. Osallistujat pystyivät tuomaan yhteisessä työskentelyssä esiin asiantuntemuksensa, kokemuksensa, ehdotuksensa ja ajatuksensa joko paikan päällä tai verkkolähetyksen kautta. Vuorovaikutuksellinen ja poikkihallinnollinen valmistelu on antanut tekemisellemme selkänojaa, ja yhdessä olemme pystyneet lisäämään kaikkien ymmärrystä nykytilasta, toimintaympäristön muutoksista ja edessä olevasta tulevaisuudesta. Ja ennen kaikkea yhdessä olemme luomassa strategian ja sitä kautta uudet linjaukset sille, miten valtio on läsnä koko Suomessa.

Aluetilaisuuksien anti näkyy tulevassa strategiassa. Tilaisuuksien pohjalta syntyivät tavoitteiden teemat: palvelu- ja kumppanilähtöisyys sekä työnantajakuvan mahdollistavuus. Teemoja avattiin konkreettisiin ja yksityiskohtaisempiin tavoitteisiin. Julkishallinnon toimijat, sidosryhmät ja muut kumppanit kutsuttiin jatkotyöskentelyyn Innoduel-verkkotyökalulla. Yhteistyön tuloksena meille on kirkastunut, että strategiassa tullaan vastaamaan kysymykseen ”Minkälaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla virastojen tehtävien toteuttamiseksi ja kansalaisten ja yritysten palvelemiseksi eri asiakas- ja kieliryhmien tarpeet huomioiden?”

Strategian linjauksissa ehdotetaan myös, millaisin toimin tavoitteisiin päästään. Tavoitteisiin ja toimiin on mahdollista ottaa kantaa ja vaikuttaa valtakunnallisessa tilaisuudessa.

Verkkolähetys perjantaina 13.3. klo 10-14 on katsottavissa suorana

Sari Virta ja Anu Nousiainen

@Sarza68 ja @NousiainenAnu