Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelemaan tietojärjestelmien sääntelyn tarkistamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2021 12.19
Tiedote

Kuntaministeri Sirpa Paateron 1.4.2021 asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvan tietojärjestelmiin kohdistuvan yleislainsäädännön uudistamistarpeita, jotka liittyvät erityisesti automaattiseen päätöksentekoon ja hallintoautomaation käyttöön.

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaantulon myötä on noussut tarve selvittää, ottaako kansallinen lainsäädäntö riittävästi huomioon asetuksen takaamat rekisteröidyn oikeudet tietojärjestelmiä käytettäessä hallinnon toiminnassa. Tietojärjestelmiä käytettäessä on myös varmistettava hyvän hallinnon, hallinnon asiakkaiden oikeusturvan ja virkavastuun toteutuminen.

Työryhmän tavoitteena on arvioida automatisoidun päätöksenteon ja muun hallintoautomaation mahdollistavan lainsäädännön kehittämistarpeita. Työryhmä kehittää myös tietojärjestelmien vaatimuksenmukaisuuden arviointia koskevaa sääntelyä. Työryhmä tarkastelee lainsäädäntöä sekä hallintoasian käsittelyn sekä hallinnon palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Työskentelyn tuloksena syntyy arviomuistio lainsäädännön nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä myöhemmin loppuvuodesta hallituksen esitykseen tarvittavat säädösehdotukset perusteluineen. Mahdollinen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä 2022.

Asetetun työryhmän tavoitteet kytkeytyvät muihin automaattista päätöksentekoa käsitteleviin säädösvalmisteluhankkeisiin. Näitä ovat oikeusministeriön asettama automaattisen päätöksenteon sääntelyä valmisteleva työryhmä sekä useat tekoälyn sääntelyyn liittyvät tavoitteet Euroopan unionissa.

Asiantuntijatyöryhmä kuulee keskeisiä sidosryhmiä ja muita toimijoita

Työryhmään osallistuu asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Liikenne- ja viestintävirastosta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, Verohallinnosta, Suomen Kuntaliitosta ja tietosuojavaltuutetun toimistosta. Osana työskentelyä työryhmä järjestää kuulemistilaisuuksia sekä tarvittaessa sääntelytarvekohtaisia työpajoja.
 
Työryhmän toimikausi alkaa 1. huhtikuuta 2021 ja päättyy 30. syyskuuta 2022.

Asettamispäätös ja muut asiakirjat (hankeikkuna) 

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen, 0295 530 453, [email protected]

Työryhmän varapuheenjohtaja, tietohallintoneuvos Tommi Oikarinen, 0295 530 150, [email protected]