Hyppää sisältöön
Media

VM:n hallinnonalan lisätalousarvioesitys vahvistaa kyberturvallisuutta ja hyvinvointialueiden rahoitusta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 13.55
Tiedote

Valtiovarainministeriön hallinnonalalle ehdotetaan yhteensä 1 290 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä. Esitys vahvistaa kyberturvallisuutta, lisää rahoitusta hyvinvointialueille, varmistaa henkilötunnusten riittävyyden sekä kehittää aluehallintovirastojen ja Digi- ja väestötietoviraston palveluja. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 25. toukokuuta.

”Suomen turvallisuus on monialainen kokonaisuus, joka rakentuu yhteiskunnan palveluiden ja vakauden ympärille. Hallitus pitää huolen siitä, että valmiutemme torjua kyberuhkia on kunnossa. Lisäksi vahvistamme muun muassa aluehallintovirastojen ja Digi- ja väestöviraston resursseja, jotta palvelujen sujuvuus taataan palvelutehtävien lisäännyttyä”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän välttämättömien ICT-muutoskustannusten korvaamiseen ehdotetaan 150 miljoonan euron valtuutta. Valtuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 50 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 100 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Lisäksi hyvinvointialueiden rahoituksen joulukuussa 2022 maksettavaan erään ehdotetaan 980 miljoonan euron lisäystä. Kyseinen rahoitus on hyvinvointialueiden rahoituslain (617/2021) mukaista aikaistusta vuodelta 2023.

Kyberturvallisuutta vahvistetaan lisämäärärahoilla

Digi- ja väestötietoviraston toimintamenoihin ehdotetaan 2,4 miljoonan euron lisäystä kyberturvallisuuden vahvistamiseen ja ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinnin lisämenoihin, henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseen sekä vanhemmuuden tunnustamisen lisämenoihin.

Julkisen hallinnon ICT:n ohjauksen ja kehittämisen menoihin ehdotetaan 14,8 miljoonan euron lisäystä valtionhallinnon tietoturvan ja varautumisen parantamiseksi kansainvälisen tilanteen johdosta, muun muassa panostuksia Valtorin tietoturvavalvontaan, palveluympäristön tietoturvaan, tietoturvaresursseihin ja turvallisuusverkkoon. Lisäykseen sisältyy myös tietoturvan ja tietosuojan parantaminen julkisen hallinnon kriittisillä alueilla, kuten hallinnon kriittisten tietojärjestelmien tietoturvan ja -suojan arviointi.  

Aluehallintoviraston käsittelyruuhkia puretaan

Aluehallintovirastojen toimintamenoihin ehdotetaan 6,6 miljoonan euron lisäystä koronapandemian aiheuttamiin lisämenoihin ja ruuhkien purkuun, vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittamiseen, rahanpesulain mukaisiin uusiin tehtäviin, EU:n esteettömyysdirektiivin aiheuttamiin uusiin tehtäviin sekä Pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueiden lakisääteisten tehtävien lisämenoihin.

Valtion kiinteistöstrategian menoihin ehdotetaan 2,2 miljoonan euron lisäystä kiinteistökaupan etuosto-oikeuden käyttöön.

Verohallinnon toimintamenoihin ehdotetaan 3,0 miljoonan euron lisäystä alkoholin verkkokaupan ja vakuutuskuorien valvontahankkeisiin sekä rajat ylittävän arvonlisäverollisen kaupan laajentumisen ja energiaverotuksen muutosten aiheuttamiin kustannuksiin. Tullin toimintamenoihin ehdotetaan 3,8 miljoonan euron lisäystä alkoholin verkkokauppahankkeeseen, pakotteiden toimeenpanon ja varautumisinvestointien aiheuttamiin kustannuksiin, tiedonhallintalain velvoitteiden toteuttamiseen sekä Verohallintoa palvelevien järjestelmien kustannuksiin. Kansalliselle tulorekisterille ehdotetaan 2,5 miljoonan euron lisäystä positiivisen luottotietorekisterin toteutukseen.

Lisätiedot:
kuntaministerin erityisavustaja Lauri Finér, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0283
talouspäällikkö Jan Holmberg, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0156

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat Sirpa Paatero Talouspolitiikka