Hankintojen sähköiseen ilmoittamiskanava Hilmaan kehitetään uusia ominaisuuksia

Valtiovarainministeriö 8.5.2020 11.13
Tiedote
Hankinta-Suomi

Hankintojen sähköinen ilmoittamiskanava Hilma on uudistettu vuoden alussa osana julkisten hankintojen kehittämiseen tähtäävää Hankinta-Suomi ohjelmaa. Kehitystyö jatkuu vuoden 2020 aikana.

”Hilman kehityksen perustana on asiakaslähtöisyys, avoimuus ja palvelun helppokäyttöisyys. Kanavan uudistaminen tukee markkinoiden toimintaa ja helpottaa julkisten hankintojen parissa tehtävää työtä”, projektipäällikkö Tiina Luoma sanoo.   

Kehitteillä on kolme uutta ominaisuutta, jotka julkaistaan syksyllä 2020

1. Tarjousten jättäminen sähköisinä dokumentteina

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoukset ja osallistumishakemukset toimitetaan sähköisesti. Hilmaa kehitetään siten, että hankintayksiköt voivat tehdä tarjouspyyntöjä ja vastaanottaa tarjouksia sähköisinä dokumentteina, kuten pdf-tiedostoina. Arviolta 20-30% hankintayksiköistä ei käytä sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä.  

2. Yhteinen eurooppalainen ESPD-asiakirja

Hilman yhteyteen rakennetaan yhteinen eurooppalainen ESDP-asiakirja. Asiakirjan avulla tarjoajat vakuuttavat, että tarjoajan poissulkuperusteita ei ole, ja että hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Tarjoaja voi käyttää samaa asiakirjaa useissa hankintamenettelyissä, kunhan asiakirjan sisältämien tietojen voimassaolo vahvistetaan. 

3. Tietojen tarkistamisen helpottaminen 

Jatkossa hankintayksiköt voivat tarkastaa tarjoajien antamien tietojen oikeellisuuden Hilmasta. Tiedot kerätään eri viranomaistietokannoista ja aineisto on kaikkien hankintayksiköiden saatavilla.

”Julkisten hankintojen sähköisten välineiden kehittäminen on olennainen osa hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen tähtäävä työtä”, korostaa Hankinta-Suomi ohjelman johtaja Tarja Sinivuori-Boldt.

Pienhankinnoista ilmoittaminen on jo mahdollista ilmoittamiskanavalla

Hilmassa voidaan jo nyt ilmoittaa hankinnoista, jotka alittavat kansalliset kynnysarvot. Pienhankinnoista ilmoittaminen kanavalla tukee hankintojen avoimuutta sekä tarjoajien tasapuolista kohtelua. Pienhankintojen kilpailutukseen ei sovelleta hankintalakia ja siksi kilpailutus voidaan toteuttaa kevyemmillä menettelyillä.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö:
finanssineuvos Tero Meltti, puh. 0295530770, tero.meltti(at)vm.fi
finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi 

Hansel:
palvelupäällikkö Tiina Luoma, puh. 0294 444 312, tiina.luoma(at)hansel.fi

Hankintayksiköt ilmoittavat Hilmassa julkisista hankinnoistaan ja yritykset saavat Hilmasta tietoa käynnissä olevista ja tulevista kilpailutuksista. Valtiovarainministeriö on yhdessä Hanselin kanssa käynnistänyt projektin, jossa kevään ja kesän 2020 aikana selvitetään palvelumuotoilun avulla mihin suuntaan Hilmaa kehitetään tulevaisuudessa.