Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nya egenskaper i Hilma, elektroniska annonseringskanalen för upphandling

Finansministeriet
8.5.2020 11.13
Pressmeddelande
Samarbetsforum för offentlig upphandling -varumärket.

Den elektroniska annonseringskanalen för upphandling Hilma har förnyats i början av året i anslutning till programmet samarbetsforumet för offentlig upphandling, som syftar till att utveckla den offentliga upphandlingen. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2020.

"Utvecklingen av Hilma baserar sig på kundorientering, öppenhet och lättanvänd service. Förnyandet av kanalen stöder marknadens funktion och underlättar det arbete som görs inom offentlig upphandling”, säger projektchef Tiina Luoma.

Tre nya egenskaper håller på att utvecklas och de offentliggörs hösten 2020

1. Inlämnande av anbud i form av elektroniska dokument

Vid upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet sänds anbud och anbudsansökningar elektroniskt. HILMA utvecklas så att de upphandlande enheterna kan göra anbudsförfrågningar och ta emot anbud i form av elektroniska dokument, såsom pdf-filer. Uppskattningsvis 20 –30% av de upphandlande enheterna använder inte elektroniska konkurrensutsättningssystem.

2. Gemensamt europeiskt ESPD-dokument

Man kommer att skapa ett gemensamt europeiskt ESDP-dokument i anslutning till HILMA. Med hjälp av dokumentet kan anbudsgivarna försäkra att det inte finns grunder för uteslutning av anbudsgivaren och att de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer uppfylls. En anbudsgivare får använda samma dokument i flera upphandlingsförfaranden, förutsatt att de uppgifter som ingår i handlingen är giltiga.

3. Enklare kontroll av uppgifter

I fortsättningen kan de upphandlande enheterna kontrollera att anbudsgivarna lämnat korrekta uppgifter i Hilma. Uppgifterna samlas in från olika myndighetsdatabaser och materialet är tillgängligt för alla upphandlande enheter.

”Utvecklingen av elektroniska verktyg för offentlig upphandling är en väsentlig del av det arbete som syftar till att utveckla upphandlingens effektivitet”, betonar Tarja Sinivuori-Boldt, direktör för programmet samarbetsforumet för offentlig upphandling.

Redan möjligt att annonsera små upphandlingar via annonseringskanalen

Upphandlingar som underskrider de nationella tröskelvärdena kan redan nu annonseras i HILMA. Annonsering om små upphandlingar på kanalen stöder upphandlingars öppenhet och en jämlik behandling av anbudsgivare. Upphandlingslagen tillämpas inte på mindre upphandlingar och därför kan konkurrensutsättningen genomföras genom enklare förfaranden.

Ytterligare information:

Finansministeriet:

Tero Meltti, finansråd, tfn. 0295530770, tero.meltti(at)vm.fi
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Hansel:

Tiina Luoma, servicechef, tfn 0294 444 312, tiina.luoma(at)hansel.fi

De upphandlande enheterna annonserar om sin offentliga upphandling i Hilma och företagen får information från Hilma om pågående och kommande konkurrensutsättningar. Finansministeriet har tillsammans med Hansel inlett ett projekt där man under våren och sommaren 2020 med hjälp av tjänstedesign utreder i vilken riktning Hilma ska utvecklas i framtiden.