Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Alueellistamisen koordinaatioryhmä antoi lausunnon Maahanmuuttoviraston Pudasjärven ja Eurooppatiedotuksen Rovaniemen toimipaikkojen lakkauttamisesta

SisäministeriöUlkoministeriöValtiovarainministeriö 14.5.2020 10.21
Tiedote
Pöydän ääressä neuvottelu.

Koordinaatioryhmä puolsi kokouksessaan 13. toukokuuta Maahanmuuttoviraston Pudasjärven ja Eurooppatiedotuksen Rovaniemen toimipaikkojen lakkauttamisia.

Vastaanottokeskuksen lakkauttamisen taustalla säästötarve ja toiminnan ylikapasiteetti

Pudasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamisen välitön syy on Maahanmuuttoviraston määrärahojen riittämättömyys suhteessa toimintamenoihin, ja sen luoma pakottava tarve löytää säästöjä alenevassa määrärahakehityksessä. Taustalla on myös laajempi pidemmän aikavälin vastaanottotoiminnan sopeuttamistarve. Järjestelmässä on jo tällä hetkellä, sekä erityisesti tulevaa kehitystä ennakoiden merkittävä määrä ylikapasiteettia.

Pudasjärven vastaanottokeskuksen henkilökunta käsittää 10 työntekijää. Työntekijät voivat siirtyä portaittain työskentelemään Oulun vastaanottokeskukseen, jonka alaisuuteen Pudasjärven vastaanottokeskus kuuluu.

Koordinaatioryhmä kävi laajan keskustelun vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta

Keskustelun jälkeen koordinaatioryhmä päätyi puoltamaan sisäministeriön esitystä Maahanmuuttoviraston Pudasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta. Lausunnossaan koordinaatioryhmä toteaa, että alueellistamislainsäädännön tavoitteiden mukaan päätökset turvaavat valtion tehtävien tuloksellisen hoitamisen, edistävät maan tasapainoista alueellista kehitystä, tukevat työllisyyttä maan eri osissa ja turvaavat työvoiman saantia valtion tehtäviin.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsitteli asiaa aiemmin kokouksessaan 12. helmikuuta, jolloin sisäministeriötä pyydettiin täydentämään esitystään ja ottamaan siinä huomioon Pudasjärven kaupungin sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton lausunnot. Lausunnot tuovat esiin alueelliseen kehityksen ja työllisyyden näkökulmat asiaan. Samalla Maahanmuuttoviraston esittämät perustelut avaavat selkeästi viraston määrärahatilannetta ja palvelujen kysynnän kehitystä. Perusteluissa kuvataan myös laajemmin vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökohtia, joihin viraston tehtävien hoitaminen sekä organisointi perustuvat.

Lausuntoon sisältyy kolmen koordinaatioryhmän jäsenen eriävät mielipiteet valtiosihteeri Jari Partaselta, maakuntajohtaja Jyrki Kaiposelta sekä ylijohtaja Terttu Savolaiselta.

Eurooppatiedotuksen Rovaniemen toimipiste lakkautetaan

Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen Rovaniemen toimipisteen lakkauttaminen on tullut ajankohtaiseksi, koska toimipisteen perustamisen ja ylläpidon taustalla olleet kehityskulut eivät toteutuneet ennakoidusti. Erityisesti merkityksellistä on ollut, että Suomen tavoite EU:n arktisesta informaatiokeskuksesta Rovaniemellä ei toteutunut ja että Suomen kaksivuotinen Arktisen neuvoston puheenjohtajakausi päättyi toukokuussa 2019.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä totesi pitävänsä esitettyä ratkaisua perusteltuna ja puolsi ulkoministeriön esitystä Eurooppatiedotuksen Rovaniemen toimipisteen lakkauttamisesta.

Lausuntoon sisältyy koordinaatioryhmän jäsenen valtiosihteeri Jari Partasen eriävä mielipide.

Lisätietoja:

Valtiovarainiministeriö:

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295530399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi

Koordinaatioryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, p. 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi

Maahanmuuttoviraston Pudasjärven vastaanottokeskus:

Kehittämisneuvos Harri Martikainen, sisäministeriö, p. 02954 88512, harri.martikainen(at)intermin.fi

Johtaja Pekka Nuutinen, Maahanmuuttovirasto, p. 050 555 4480, pekka.nuutinen(at)migri.fi

Eurooppatiedotuksen Rovaniemen toimipiste:

Johtaja Ville Cantell, ulkoministeriö, p. 02953 51847, ville.cantell(at)formin.fi

Alueellistamislainsäädännön mukaan valtiovarainministeriö asettaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisasioiden valmistelua varten alueellistamisen koordinaatioryhmän valtioneuvoston toimikaudeksi. Menettelyä koordinaatioryhmän lausunnosta sovelletaan uusien ja oleellisesti uudelleenorganisoitavien valtion toimintojen kohdalla sekä silloin, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia alueellisia ja paikallisia valtion yksikköjä ja toimintoja lakkautetaan tai supistetaan.