Hyppää sisältöön
Media

Eurooppalainen digitaalinen henkilöllisyys esillä kansainvälisessä korkean tason kokouksessa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 15.50
Tiedote

Eurooppalainen digitaalinen henkilöllisyys ja yhteiseurooppalaiset tunnistamisratkaisut olivat esillä Alankomaiden järjestämässä korkean tason poliittisessa Coalition of the Willing -virtuaalikokouksessa torstaina 27.5.2021. Kuntaministeri Sirpa Paatero puhui kokouksessa rajat ylittävän digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisestä ja tähänastisesta eurooppalaisesta valmistelutyöstä.

Digitaalisten palvelujen lisääntyessä ja digitalisaation edetessä kaikille elämän osa-alueille tarvitaan Euroopassa yhteinen malli henkilöiden luotettavaan ja turvalliseen tunnistamiseen. Yhteinen tunnistamisratkaisu helpottaisi henkilöiden asiointia digitaalisissa palveluissa ja tukisi palveluiden tarjoajia, jotka voivat varmistua asiakkaiden henkilötietojen aitoudesta. Tunnistamisratkaisuja kehitetään tällä hetkellä useissa eri Euroopan maissa.

Ministeri Paatero korosti puheenvuorossaan rajat ylittävän tunnistamisen tarpeen kasvua ja kansalaisten yhdenvertaisia edellytyksiä käyttää digitaalisia palveluja ja tulevaisuuden digitaalisia henkilöllisyystodistuksia. Esille nousi myös huolenaihe siitä, että eurooppalainen digitaalisten tunnistamisratkaisujen kehitys jää ajasta jälkeen, mikäli yhteistä kehitystyötä ei vauhditeta.

Jo tehdystä valmistelutyöstä puheenvuorossa esille nousi koalitiomaiden yhteisen työryhmän ehdotus, jossa kannatetaan itsehallittavaan identiteettiin pohjautuvia ratkaisuja, jotka yhdessä henkilötietoja ja muuta varmennettua tietoa välittävien digitaalisten lompakkojen kanssa antaisivat kansalaisille paremmat edellytykset hallinnoida omia henkilötietojaan.

"Uskon, että ryhmämme esittämät askelmerkit tukisivat Euroopan digitaalista suvereniteettia ja kansalaistemme arkea alati laajentuvassa digitaalisessa yhteiskunnassa. Oman eurooppalaisen ratkaisun avulla voisimme varmistaa, että identiteettiä koskeva ratkaisutapamme on tarpeeksi turvallinen ja luotettava sekä eurooppalaisia arvoja kunnioittava", ministeri Paatero sanoi puheessaan.

Suomessa digitaalista henkilöllisyyttä kehitetään valtiovarainministeriön johtamassa hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda kaikille yhteiskunnan palveluissa asioiville yhdenvertaiset edellytykset ja mahdollisuudet osoittaa viranomaisen vahvistamia tietoja henkilöllisyydestään digitaalisesti. Hankkeessa mahdollistetaan suomalaisille sähköinen tunnistaminen muiden EU-jäsenvaltioiden palveluihin ja huomioidaan parhaillaan käynnissä oleva yhteiseurooppalainen kehitystyö.

Digitaalisen henkilöllisyyden lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa tekoälyä, ihmiskeskeisiä digitaalisia palveluja sekä tiedon ja datan rajat ylittävää liikkumista. Kokoukseen osallistuivat Alankomaat, Belgia, Portugali, Ranska, Saksa, Suomi, Tanska ja Viro.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, p. 0295 530 234, juhani.korhonen(at)vm.fi

erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen, p. 0295 530 930, kimmo.makinen(at)vm.fi

kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi