Hoppa till innehåll
Media

Europeisk digital identitet behandlades vid internationellt högnivåmöte

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 15.50
Pressmeddelande

Den europeiska digitala identiteten och gemensamma europeiska identifieringslösningar togs upp vid det virtuella högnivåmötet Coalition of the Willing, som ordnades av Nederländerna torsdagen den 27 maj 2021. Kommunminister Sirpa Paatero talade vid mötet om utveckling av en gränsöverskridande digital identitet och om det europeiska beredningsarbetet hittills.

I takt med att de digitala tjänsterna ökar och digitaliseringen framskrider behövs det i Europa en gemensam modell för tillförlitlig och trygg identifiering av personer inom alla delområden av livet. En gemensam identifieringslösning gör det lättare för personer att uträtta ärenden i digitala tjänster och den stöder också tjänsteleverantörer så att de kan försäkra sig om att kundernas personuppgifter är korrekta. Flera olika europeiska länder utvecklar för närvarande olika identifieringslösningar.

I sitt anförande betonade minister Paatero det ökade behovet av gränsöverskridande identifiering och jämlika förutsättningar för människor att använda digitala tjänster och framtida digitala identitetsbevis. Det framkom också oro över att utvecklingen av digitala identifieringslösningar i Europa kommer att släpa efter om det gemensamma utvecklandet inte påskyndas.

Av det beredningsarbete som redan gjorts lyfte man fram ett förslag från koalitionsländernas gemensamma arbetsgrupp där man understöder lösningar som baserar sig på en självkontrollerbar identitet och som tillsammans med digitala plånböcker som förmedlar personuppgifter och annan verifierad information ger människorna bättre förutsättningar att administrera sina egna personuppgifter.

"Jag tror att de stegmärken som vår grupp föreslår skulle stödja Europas digitala suveränitet och människors vardag i ett utvidgande digitalt samhälle. Med hjälp av vår egen europeiska lösning skulle vi kunna se till att vår identitetslösning är tillräckligt säker och tillförlitlig och att den respekterar de europeiska värdena ", sade minister Paatero i sitt tal.

I Finland utvecklas den digitala identiteten i ett projekt som leds av finansministeriet och vars syfte är att skapa lika förutsättningar och möjligheter för alla som uträttar ärenden som gäller samhällstjänster att digitalt visa sådana uppgifter om sin identitet som en myndighet fastställt. Projektet gör det möjligt för finländarna att identifiera sig elektroniskt i andra EU-medlemsstaters tjänster och det beaktar också det pågående gemensamma europeiska utvecklingsarbetet.

Utöver digital identitet behandlades vid mötet bland annat artificiell intelligens, människocentrerade digitala tjänster samt gränsöverskridande rörlighet för information och data. Nederländerna, Belgien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Finland, Danmark och Estland deltog i mötet.

Ytterligare information:

Juhani Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 530 234, juhani.korhonen(at)vm.fi

Kimmo Mäkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 930, kimmo.makinen(at)vm.fi

Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(a)vm.fi