Hyppää sisältöön
Media

Julkinen johtaminen – vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2022 13.18
Tiedote

Julkisen johtamisen päivä kokoaa kerran vuodessa julkishallinnon johtajia yhteen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tämän vuotisen verkkotilaisuuden teemana oli Julkisen johtamisen identiteetti uudella aikakaudella. 

Suomalainen julkinen hallinto on demokratian ja kestävän kehityksen peruskivi

Tilaisuuteen valtioneuvoston tervehdyksen toi kuntaministeri Sirpa Paatero.

”Julkisen hallinnon johtajien rooli on keskeinen, jotta demokratia voi toteutua ja pystymme vastaamaan yhteiskunnan suurimpiin haasteisiin. Oli kyse sitten koronaepidemian hallinnasta, ilmastonmuutoksen torjunnasta, eriarvoisuuden hillinnästä tai kestävästä taloudesta – ratkaisuja ovat tekemässä hallinnon työntekijät.”, rohkaisi kuntaministeri Sirpa Paatero tilaisuuden lähes neljääsataa osallistujaa.  

”Julkisen hallinnon pitää olla esimerkki työelämän kehittämisessä ja pelisääntöjen noudattamisessa. Vastavuoroinen luottamus on julkisen hallinnon työssä yhä keskeisemmässä roolissa. Tätä olemme pyrkineet edistämään myös lainsäädännössä, kun esimerkiksi korona-aikana hyviksi todetut helpotukset sairauspoissaolojen ilmoittamiseen on tarkoitus saattaa pysyviksi”, totesi ministeri Paatero.

Julkisen johtamisen yhteistyöryhmän keskustelualoite johtamisen kehittämiseksi julkisessa hallinnossa 2020-luvulla

Valtiovarainministeriössä kahdessa käynnissä olevissa johtamisen kehittämishankkeissa pureudutaan julkisen johtamisen ammattimaisuuteen, urapolkuun, tukeen ja arvoihin. Julkisen johtamisen yhteistyöryhmä esitteli puheenjohtajansa Päivi Nergin johdolla tähän astisen työnsä tuloksista tilaisuudessa keskustelualoitteen. 

Johtamisen kehittämisen hanke kehittää valtionhallinnon johtamis- ja palvelussuhdejärjestelmiä, liikkuvuutta ja yhteistä johtamisvalmennusta koko julkiselle sektorille. Ylijohtaja Juha Sarkion puheenjohtama ryhmä esittää tarkennuksia muun muassa nimitysprosessien sisältöön ja johtamisen arviointiin. Työryhmä jättää raporttinsa maaliskuussa.

Kestävän julkisen hallinnon rakentaminen kysyy rohkeaa johtajuutta ja suunnitelmallista tukea

”Olemme julkishallinnossa yhdessä laatineet julkisen hallinnon strategian, joka luo yhteisen suunnan hallinnon uudistamiselle 2020-luvulla. Lupauksemme strategiassa on: Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Jokainen johtaja, niin poliittinen päätöksentekijä kuin virkajohtajakin, vaikuttaa siihen, että julkinen hallinto kokonaisuudessaan toimii ja turvaa suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin. Niin hyvä hallinto, kuin jokainen hyvä johtajakin tarvitsee syvää itseymmärrystä, miten vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta kannetaan. Tänään koolla oleva joukko luotsaa suomalaista yhteiskuntaa ja hallintoa kohti 2030-lukua kovien odotusten, epävakaan maailmantilanteen ja kovien kustannuspaineiden ristiaallokossa”, pohti alivaltiosihteeri Päivi Nerg puheenvuorossaan.

Tilaisuudessa käytiin lävitse myös julkisen hallinnon johtajuuskyselyn tuloksia. Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset olivat: 

  1. Julkisella johtamisella on vankka perusta ja identiteetti, vaikkakin johtamistehtävät ovat moninaisia: johtajat eri puolilla julkishallintoa kokevat laajasti työnsä merkityksellisenä työnä yleisen edun ja demokratian palveluksessa.
  2. Poliittisten päätöksentekijöiden ja ammattijohtajien välinen työnjako ja suhde on jokseenkin toimiva, mutta ei ongelmaton. 
  3. Julkisten työnantajien on määrätietoisesti lisättävä ammattimaista johtamisen kehittämistä ja johtajien tukea.
  4. Tarve ihmiskeskeiseen johtamiseen korostuu toimintaympäristön monimutkaisuuden ja nopean muutoksen sekä uusien toimintatapojen myötä.

Johtajuuskyselyn tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan 22.2.2022. Julkisen johtamisen päivän verkkotilaisuuteen kokoontui 16.2.2022 lähes neljäsataa julkishallinnon johtajaa kunnista, valtionhallinnosta sekä poliittisia päättäjiä. Tilaisuuden juonsi Pauli Aalto-Setälä ja päivän aikana puheenvuoroja käyttivät mm. oikeuskansleri Tuomas Pöysti, akatemiatutkija Timo Miettinen, Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Lisätietoja:
Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, p. 02955 30149
Ylijohtaja Juha Sarkio, p. 02955 30031

Julkisen johtamisen yhteistyöryhmä

Johtamisen kehittämisen hanke

Hallintopolitiikka Sirpa Paatero Valtio työnantajana