Hoppa till innehåll
Media

Offentligt ledarskap – ansvar för den gemensamma framtiden

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2022 13.18
Pressmeddelande

Dagen för offentligt ledarskap samlar chefer inom den offentliga förvaltningen en gång om året för att diskutera aktuella frågor. Temat för årets webbseminarium var det offentliga ledarskapets identitet i den nya eran. 

Den offentliga förvaltningen i Finland utgör grundstenen för demokratin och hållbar utveckling


Kommunminister Sirpa Paatero framförde statsrådets hälsning till sammankomsten.

”Ledarna inom den offentliga förvaltningen har en central roll för att demokratin ska kunna förverkligas och för att vi ska kunna svara mot de största utmaningarna i samhället. Vare sig det gäller hanteringen av covidepidemin, bekämpningen av klimatförändringen, bekämpningen av ojämlikhet eller en hållbar ekonomi – beslut fattas av de som arbetar inom förvaltningen”, uppmuntrade kommunminister Sirpa Paatero de nästan fyrahundra deltagarna.  

”Den offentliga förvaltningen bör föregå med exempel när det gäller utveckling av arbetslivet och iakttagande av spelreglerna. Ömsesidigt förtroende är allt viktigare inom arbetet som utförs av den offentliga förvaltningen. Vi har försökt främja detta också i lagstiftningen, till exempel genom att permanenta de lättnader i anmälan om sjukfrånvaro som konstaterats vara bra under covidtiden”, konstaterade minister Paatero.

Samarbetsgruppen för offentligt ledarskaps diskussionsinitiativ för utveckling av ledningen inom den offentliga förvaltningen på 2020-talet

I finansministeriets två pågående projekt för utveckling av ledarskap behandlas professionellt offentligt ledarskap, karriärvägar, stöd och värderingar. Samarbetsgruppen för offentligt ledarskap presenterade under ledning av ordförande Päivi Nerg ett diskussionsinitiativ om resultaten av arbetet hittills. 

Projektet för utveckling av ledarskapet utvecklar statsförvaltningens lednings- och anställningssystem, rörlighet och gemensam ledarträning för hela den offentliga sektorn. Gruppen, som leds av överdirektör Juha Sarkio, föreslår preciseringar bland annat i innehållet i processerna för utnämning och i bedömningen av ledarskapet. Arbetsgruppen lämnar sin rapport i mars.   

Byggandet av en hållbar offentlig förvaltning kräver modigt ledarskap och systematiskt stöd


”Vi inom den offentliga förvaltningen har tillsammans utarbetat en strategi för den offentliga förvaltningen som stakar ut en gemensam riktning för en reform av förvaltningen på 2020-talet. Vårt löfte i strategin: Den offentliga förvaltningen skapar en hållbar vardag i framtiden och ett tryggt och fungerande samhälle i alla situationer. Varje ledare, såväl politiska beslutsfattare som tjänstedirektörer, bidrar till att den offentliga förvaltningen  fungerar som helhet och tryggar välfärden i det finländska samhället. Såväl en god förvaltning som varje bra chef behöver djup självförståelse för hur man bär ansvar för den gemensamma framtiden. Den grupp som samlas i dag lotsar det finländska samhället och förvaltningen mot 2030-talet i ett svall av stora förväntningar, en instabil världssituation och ett hårt kostnadstryck”, sade understatssekreterare Päivi Nerg i sitt anförande.

Vid evenemanget gick man också igenom resultaten av ledarenkäten inom den offentliga förvaltningen. Enkätens viktigaste slutsatser var: 
1)    Det offentliga ledarskapet har en gedigen grund och identitet, även om ledningsuppgifterna är varierande: cheferna på olika håll i den offentliga förvaltningen upplever i stor utsträckning att de gör ett betydelsefullt arbete för det allmänna intresset och demokratin.
2)    Arbetsfördelningen och relationen mellan beslutsfattarna och de professionella ledarna fungerar i stort sett, men är inte helt problemfri. 
3)    De offentliga arbetsgivarna bör målmedvetet öka utvecklingen av professionellt ledarskap och stödet till cheferna.
4)    Behovet av människocentrerad ledning accentueras i och med att verksamhetsmiljön blir allt mer komplicerad och förändras i snabb takt samt i och med nya verksamhetssätt.

Resultaten från ledarskapsenkäten publiceras i sin helhet den 22 februari 2022. Nästan fyrahundra politiska beslutsfattare och chefer inom den offentliga förvaltningen från kommuner och statsförvaltningen sammanträdde till ett webbevenemang under Dagen för offentligt ledarskap den 16 februari 2022. Diskussionen leddes av Pauli Aalto-Setälä och anföranden hölls bland annat av justitiekanslern Tuomas Pöysti, akademiforskare Timo Miettinen, Rundradions verkställande direktör Merja Ylä-Anttila och Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen.

Mer information:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149
Juha Sarkio, överdirektör, tfn 02955 30031

Samarbetsgruppen för offentligt ledarskap

Projekt för utveckling av ledarskapet
 

Förvaltningspolitiken Sirpa Paatero Staten som arbetsgivare