Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministrarna Vehviläinen, Orpo och Lindström:
Ministerierna och sakkunniginrättningar utvecklar konsekvensutvärderingen

Finansministeriet
10.10.2016 10.48 | Publicerad på svenska 11.10.2016 kl. 10.27
Pressmeddelande

Finansministeriet kallar tillsammans med justitieministeriet samman ett möte där avsikten är att kartlägga möjligheterna att utnyttja olika sakkunnigorganisationers kompetens vid beredningen av och konsekvensutvärderingen i fråga om olika beslut på ett bättre sätt än i dagsläget. Avsikten är att man förutom FM och JM bjuder in representanter för Finlands Bank, Folkpensionsanstalten (FPA), Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) och statens revisionsverk (VTV).

Rådet för bedömning av lagstiftningen som regeringen inrättade i våras har fäst uppmärksamhet vid utvärderingen av lagstiftningsprojekt och lyft fram klara utvecklingsbehov. Inrättandet av rådet ingick i regeringsprogrammet. Ministrarna Orpo, Vehviläinen och Lindström som svarar för budgetberedningen, förvaltningsutvecklandet och det allmänna utvecklandet av lagstiftningen betraktar de framlagda observationerna som motiverade och börjar bereda utvecklingsåtgärder.

- Rådet för bedömning av lagstiftningen har gjort ett högklassigt jobb. Responsen tas på allvar och seriösa åtgärder vidtas. Rådet har varit verksamt bara i några månader men har redan nu visat sig vara en nödvändig sakkunnigpart, kommenterar reform- och kommunminister Anu Vehviläinen (cent.).

- Tillräckligt grundliga konsekvensutvärderingar som genomförs i rätt tid hör till de viktigaste utvecklingsbehoven inom budgetprocessen. Det är viktigt både för regeringen och för riksdagen att kalkyleringar och annan expertinformation, inklusive kalkyleringarna som gäller budgeten, finns tillgängliga för alla i så god tid som möjligt, konstaterar finansminister Petteri Orpo (saml.).

- Regeringen har som mål att utveckla lagberedningen, och bättre konsekvensutvärdering är ett led i processen. Det finns rikligt med expertis och verktyg inom den offentliga förvaltningen som kunde utnyttjas effektivare än i dagsläget. Genom att öka på samarbetet får vi större gemensam nytta ur de tillgängliga resurserna, bedömer justitieminister Jari Lindström (sannf.).

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 216
Mikko Kortelainen, specialmedarbetare, tfn 050 301 8334
Arto Järvinen, specialmedarbetare, tfn 02951 60499

Anu Vehviläinen Finanspolitiken Förvaltningspolitiken Jari Lindström Petteri Orpo