Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Valtion toimitilavuokraukseen säännösmuutoksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 13.54
Tiedote

Lakiehdotuksen mukaan virastoilla ja laitoksilla olisi velvollisuus hankkia toimitilansa ensisijaisesti Senaatti-konsernin liikelaitoksen kautta sen hallinnassa olevista tiloista. Samasta asiasta on aiemmin säädetty asetuksen tasolla, mutta valtioneuvosto kumosi aiemmin asetuksen osittain. Muutoksen taustalla oli se, että valtion liikelaitosten toiminnan ja talouden yleisistä perusteista on säädettävä lailla.

Virastoilla ja laitoksilla olisi mahdollisuus hankkia toimitilansa myös ilman liikelaitosta, jos tämä olisi kokonaistaloudellisesti edullisempaa. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2022.

Valtiolla on käytössä sisäinen vuokrajärjestelmä, jossa Senaatti-kiinteistöt hankkii toimitilat valtion organisaatioille. Puolustuskiinteistöt hankkii vastaavasti Puolustusvoimien tarvitsemat tilat.

Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen perimät vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen pohjalta. Senaatti-konserni ei siis tavoittele voittoa toiminnallaan. Keskivuokra Senaatti-kiinteistöjen vuokraamissa toimitiloissa on myös matalampi kuin toimistomarkkinoilla yleisesti.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Peppiina Huhtala, puh. 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi
Finanssineuvos Tero Meltti, puh. 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi