Hyppää sisältöön
Media

Valtion vuokraustoimintaan säädösmuutoksia – nykyinen asetus kumotaan osittain, lakimuutoksen määrä valmistua ensi vuonna

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2021 14.27
Tiedote

Valtioneuvosto on kumonnut osittain asetuksen valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta. Osa asetuksen sisällöstä siirretään lain tasolle. Valtioneuvosto päätti asiasta 2. joulukuuta 2021.

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan muutosta Senaatti-kiinteistöstä ja Puolustuskiinteistöistä annettuun lakiin, johon nyt osittain kumotun asetuksen sisältö tulee. Lakimuutoksen on määrä valmistua keväällä 2022. Asetuksen kumoamisen vuoksi valtion virastoilla ja laitoksilla ei ole velvollisuutta asioida Senaatti-kiinteistöjen tai Puolustuskiinteistöjen kanssa hankkiessaan toimitilaa käyttöönsä ennen kuin asiaa koskeva laki tulee voimaan. 

Muutoksen taustalla on se, että valtion liikelaitosten toiminnan ja talouden yleisistä perusteista on säädettävä lailla. Asetustasoinen sääntely virastojen ja laitosten velvollisuudesta asioida ensisijaisesti Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja Puolustusvoimien Puolustuskiinteistöjen kanssa ei siten ole riittävä. Muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunta ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. 

Myös valtiovarainministeriön määräyksenä annettuun valtion vuokrakäsikirjaan tehdään muutoksia. Vuokrakäsikirjasta poistetaan viittaukset kumottaviin asetuksen pykäliin ja lisätään maininta siitä, että virastoilla ja laitoksilla ei ole velvollisuutta asioida Senaatti-kiinteistöjen tai Puolustuskiinteistöjen kanssa hankkiessaan toimitiloja käyttöönsä. Vuokrakäsikirjaan myös lisätään vuonna 2021 perustettu Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt. Vuokrakäsikirjan muutokset tulevat voimaan 13. joulukuuta 2021 alkaen.  

Lisätietoja: 
hallitussihteeri Peppiina Huhtala, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi