Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Ändringar i bestämmelserna om hyrning av statliga lokaler

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.54
Pressmeddelande

Ämbetsverk och inrättningar ska enligt lagförslaget vara skyldiga att skaffa sina lokaler i första hand via Senatskoncernens affärsverk, i lokaler som koncernen besitter. Samma sak har tidigare reglerats på förordningsnivå, men statsrådet upphävde förordningen delvis tidigare. Bakgrunden till ändringen var att bestämmelser om de allmänna grunderna för de statliga affärsverkens verksamhet och ekonomi måste utfärdas genom lag.

Ämbetsverk och inrättningar ska ha möjlighet att skaffa sina lokaler också utan affärsverket, om detta är ekonomiskt mest fördelaktigt. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2022.

Staten har ett internt hyressystem där Senatfastigheter skaffar lokaler för statliga organisationer. Försvarsfastigheter skaffar på motsvarande sätt de lokaler som Försvarsmakten behöver.
 
De hyror som Senatfastigheter och försvarsfastigheter tar ut fastställs enligt självkostnadsprincipen. Senatkoncernen eftersträvar alltså inte vinst genom sin verksamhet. Den genomsnittliga hyran för de lokaler som Senatfastigheter hyr är också lägre än på kontorsmarknaden i allmänhet.

Mer information:

Peppiina Huhtala, regeringssekreterare, tfn 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi

Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi