Hoppa till innehåll
Media

EU-möte
EU:s ekonomi- och finansministrar diskuterade energibeskattning i Helsingfors

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2019 12.46
Pressmeddelande
Mika Lintilä.

Vid det informella mötet mellan ekonomi- och finansministrarna var temat under den andra dagen lördagen den 14 september utöver energibeskattning också EU:s finanspolitiska regler.

Finlands finansminister Mika Lintilä var mötets ordförande.

Energibeskattning som stöder klimatarbetet

Den första mötesdagen dryftade ministrarna hur bromsandet av klimatförändringarna bör främjas inom finansministrarnas ansvarsområden. Diskussionen om klimatåtgärder fortsatte lördagen den 14 september när ministrarna behandlade energibeskattning. EU-kommissionen har alldeles nyligen publicerat sin utvärdering av energiskattedirektivet.

Konkurrenskraften, bromsandet av klimatförändringarna samt det allmänna samhälleliga godtagandet av energibeskattningen var de centralaste temana i diskussionerna.

”Vi var eniga om att uppnåendet av klimat- och energimålen kan främjas genom energibeskattningen. Jag tror att kontentan av vår diskussion kommer att beaktas om det beslutas att energiskattedirektivet ska revideras”, säger minister Lintilä.

I egenskap av rådets ordförande lägger Finland tonvikt vid att EU måste höja sin profil som global klimatledare. Målet är att utarbeta en långsiktig klimatstrategi, som resulterar i att EU är klimatneutralt 2050.

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, finansministeriet, tfn +358 400 510 304, martti.salmi(a)vm.fi
Niina Nurkkala, specialmedarbetare hos finansministern, tfn +358 50 347 2661, niina.nurkkala(a)vm.fi
Tommi Tolkki, kommunikationsexpert (intervjuförfrågningar), tfn +358 295 530 269 (medietjänst under EU-ordförandeskapet), press(a)vm.fi

Mötesprogram och diskussionsunderlag
Rådets nyhetsrum: videor
Fotografier i fototjänsten Flickr
EU2019FI-bakgrund:Energibeskattning som stöder klimatarbetet
EU:s ekonomi- och finansministrar: Hybridhot måste beaktas mer (Pressmeddelande 13.9.2019)

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken