Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar punktbeskattning och euroområdets budgetinstrument

Finansministeriet
10.5.2019 15.33
Pressmeddelande
Petteri Orpo.
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar behandlar bland annat punktbeskattningen då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel fredagen den 17 maj. På torsdagen kommer eurogruppen att diskutera det ekonomiska läget, policyutmaningar samt euroområdets gemensamma budgetinstrument. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid mötena.

EU-kommissionen utfärdade ett förslag i maj 2018 i syfte att förtydliga, uppdatera och justera det allmänna punktskattesystemet. Kommissionen utfärdade dessutom ett förslag som gällde strukturen hos alkoholaccisen, och som avser att minska på företagens, medborgarnas och myndigheternas arbete och utgifter som beror på regleringen.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor försöker uppnå politisk enighet i frågorna. Finland kan godkänna de senaste kompromissförslagen.

Främjandet av strukturella reformer bör fortsättas enligt slutledningarna i landrapporterna

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor ska godkänna slutsatserna om verkställandet av fjolårets landspecifika rekommendationer och resultaten från medlemsländernas analyser.

Det har visat sig att de höga nivåerna för privata och offentliga skulder inte minskat i tillräcklig mån i en del av medlemsländerna, även om åtgärdandet av balansproblemen framskridit väl tack vare det positiva ekonomiska läget i EU. Slutsatserna uppmanar bland annat till ytterligare strukturella reformer samt till iakttagande av en finanspolitik som är förenlig med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Finland kan godkänna rådets slutsatser.

Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Diskussionen om euroområdets budgetinstrument fortsätter

Eurogruppen diskuterar det ekonomiska läget och policyutmaningar utifrån kommissionens vårprognos av den 7 maj. Tillväxten håller på att avta enligt kommissionens prognos, speciellt inom euroområdet.

Vid mötet behandlas förutom det ekonomiska läget även euroområdets gemensamma budgetinstrument som syftar till att främja konvergensen och konkurrenskraften inom euroområdet. Denna gång diskuteras finansieringen av budgetinstrumentet, dvs. till exempel hur man kompenserar EU-länderna utanför euroområdet, ifall finansieringen ordnas med hjälp av EU:s egna medel.

Finansministrarnas ställningstagande om euroområdets budgetinstrument (nyhet 2.5.2019)
Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)
Kommissionens vårprognos (Kommissionens nyhet 7.5.2019)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finanspolitiken