Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Medlemsländerna framhäver tillväxt, sysselsättning, investeringar och säkerhet i EU-budgeten för nästa år

Finansministeriet
11.7.2018 13.36
Pressmeddelande

Kommittén för EU-medlemsstaternas ständiga representanter (Coreper) bekräftade onsdagen den 11 juli medlemsländernas enhällighet om förslaget till EU-budgeten för 2019 för förhandlingarna med Europaparlamentet.

EU-länderna betonar hållbar och effektiv användning av budgetmedlen samt allokering av finansiering till aktuella behov. Medlemsländerna vill bland annat satsa i investeringar och tillväxt samt i främjandet av sysselsättningen och konkurrenskraften. 

Rådet understöder också de anslagsnivåer som kommissionen föreslagit för skötseln av migrationen och förstärkningen av säkerheten både inom och utanför EU.
Medlemsländerna vill utöka åtagandebemyndigandena med ca 2,1 procent och betalningsbemyndigandena med ca 2,3 procent jämfört med innevarande år.

Rådets ståndpunkt om anslagen:

  • Åtagandebemyndigandena 164,1 miljarder euro (160,7 miljarder år 2018). EU förbinder sig till dessa anslag nästa år, men en del av dem betalas ut först senare.
  • Betalningsbemyndigandena 148,2 miljarder euro (144,8 miljarder 2018). Dessa anslag ska EU betala ut nästa år.

Rådet har för avsikt att fastslå sin ståndpunkt formellt i början av september. EU-parlamentet fastslår sin ståndpunkt till rådets ståndpunkt vid ett senare tillfälle. Det slutgiltiga beslutet om nästa års budget fattas i samarbete mellan rådet och parlamentet i november.

EU-rådets pressmeddelande (på engelska)

Kommissionen lade fram sitt förslag till unionens budget för 2019 (nyhet 23.5.2018, på finska)

Ytterligare information:

Mikko Hirvi, specialsakkunnig, tfn 02955 30472, mikko.hirvi(at)vm.fi
Seija Kivinen, budgetråd, tfn 0295 530 236, [email protected]
 

Finanspolitiken