Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunens viktigaste uppgifter i framtiden

Finansministeriet
13.9.2016 9.21 | Publicerad på svenska 13.9.2016 kl. 10.27
Nyhet

Den framtida kommunens viktigaste uppgifter kan sammanfattas med tre ord: utbildning, undervisning och planläggning. Detta konstateras i utredningen Kommunerna som plats för gärningar som gavs ut idag, och som författats av konsultbyrån för regionutveckling MDI på finansministeriets beställning. Den parlamentariska arbetsgruppen för framtidens kommun utnyttjar resultaten i sitt arbete.

Utredningen har ett samband med genomföringen av reformen Framtidens kommun. Utredningsresultaten baserar sig på en enkät som riktats till samtliga förtroendevalda och kommunala ledare i Finland, samt på intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. Enkäten besvarades av 3505 personer.

Finland kommer att blir allt mer serviceinriktat under de kommande åren och årtiondena, och den offentliga förvaltningen blir en tjänst åt medborgarna. Den offentliga servicen förändras och anpassas till användarnas behov. Tjänsterna utvecklas också allt mera interaktivt. Utvecklingen och beslutsfattandet i kommunerna kommer i allt större mån att basera sig på interaktiv dialog mellan beslutsfattare, sakkunniga och medborgare.

Kommunerna blir ett underlag för verksamhet - agerandet är avgörande, inte organisationen

Framtidens kommuner blir enligt utredningen plattformer som möjliggör fler slags verksamhet. Uppmärksamheten fästs vid aktiveringen av olika aktörer, dvs. hur aktiva invånare, samfund, organisationer och företag som är intresserade av att utveckla den egna omgivningen kan och vill delta i skapandet av framtiden. Framtidens kommunfält kräver revolutioner - nytt slags tänkande, nya experiment och handlingssätt. Framgången avgörs av verksamhetskulturen, inte organisationsformen.

Kommunerna har uppnått 40 års ålder i egenskap av omfattande offentliga serviceproducenter. Kommunerna kommer dock att förändras framför allt på grund av landskapsreformen mera än de gjort under hela sin historia hittills.

Största delen av de kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavarna ser enligt utredningen positivt på framtiden. Kommunerna upplevs få större möjligheter att påverka tillväxten och utvecklingen inom det egna området i och med att social- och hälsovården överförs till landskapen.

Kommunernas varierande handlingssätt bör tas i beaktande vid reformeringen

Förändringarna och deras kontinuitet framhäver enligt utredningen behovet av rörelseutrymme. Kommunerna borde ges möjlighet till att utföra sina uppgifter på olika sätt och att bygga samarbetsstrukturer. Detta förutsätter att kommunernas olikheter identifieras.

Utredningen innehåller fem rekommendationer för det kommande arbetet med framtidens kommuner:

  • Stöd för tolkningen av framtiden och en framtidens kommun -klubb åt kommunerna
  • Stöd för diskussionen om framtidens gränssnitt mellan landskapen och kommunerna
  • Inledning av experiment för fria och öppna kommunala plattformer
  • Avtal som fokuserar sig på vissa begränsade områden och teman samt stöd åt kommunerna för utveckling via de tematiska nätverken
  • Tillåtelse av slumpmässighet genom förbättring av kommunernas strategiska utvecklingsförmåga

Utredningen har publicerats på www.mdi.fi/tulevaisuudenkunta (på finska)

Ytterligare information: 
 

Janne Antikainen, utvecklingsdirektör, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, tfn 040 7641829

Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30322, katja.palonen(at)vm.fi

Inga Nyholm, konsultativ tjänsteman, puh. 02955 30042 , inga.nyholm(at)vm.fi

Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit